Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto heinäkuussa 2017

7.9.2017 9.00Tulli, Tilastointi

Tavaravienti nousi viidenneksen heinäkuussa

Sekä viennin että tuonnin kasvu tasaista kautta tavararyhmien

Suomen tavaraviennin arvo oli heinäkuussa Tullin ennakkotilaston mukaan lähes 4,7 miljardia euroa. Viennin arvo kasvoi 20 prosenttia viime vuoden heinäkuusta. Tuonti nousi heinäkuussa 17 prosenttia ja oli arvoltaan liki viisi miljardia euroa. Tammi-heinäkuun yhteenlaskettu viennin arvo nousi 16 prosenttia vuoden takaisesta. Yhteenlaskettu tuonti vuoden alusta nousi 14 prosenttia verrattuna viime vuoteen.  

Kauppataseen alijäämän suureneminen jatkui heinäkuussa. Kuukausittainen vaje oli 300 miljoonaa euroa, ja tammi-heinäkuussa kauppataseen alijäämää tuli 1,2 miljardia euroa. Viime vuoden heinäkuussa kauppatase oli 334 miljoonaa euroa alijäämäinen, ja tammi-heinäkuun vaje oli 1,5 miljardia euroa.

Lähes kaikkien arvoltaan suurimpien tavararyhmien vientiin kirjattiin kasvua heinäkuussa. Huomattavinta viennin arvon kasvu oli henkilöautojen ja öljyjalosteiden kohdalla. Koneiden ja laitteiden, metallien sekä paperin ja pahvin vienti kasvoi loivemmin. Lisäksi heinäkuussa vietiin kaksi yhteensä 89 miljoonan euron arvoista lastialusta Alankomaihin ja 50 miljoonan euron arvoinen purjevene Maltalle. Farmaseuttisten tuotteiden ja lääkkeiden viennin arvo laski heinäkuussa hieman.

Myös tuonnissa tilastoitiin kasvua lähes kaikille arvoltaan suurille tavararyhmille. Kasvu oli erityisen huomattavaa malmien ja rikasteiden, metallien sekä öljyjalosteiden kohdalla. Heinäkuussa Sveitsistä tuotiin 34 junavaunua, joiden yhteenlasketuksi arvoksi tilastoitiin 208 miljoonaa euroa. Lääkkeiden tuontiin tuli hieman laskua.

Vienti EU-maihin kasvoi heinäkuussa 27 prosenttia ja tuonti EU:sta yhdeksän prosenttia. Samaan aikaan vienti EU:n ulkopuolelle suureni kymmenen prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 31 prosenttia. Tammi-heinäkuussa vienti EU-maihin kasvoi 17 prosenttia ja vienti EU-maiden ulkopuolelle 14 prosenttia. Tuonti EU-maista nousi tammi-heinäkuussa kahdeksan prosenttia, kun taas tuonti EU:n ulkopuolelta kasvoi neljänneksen.

Vienti lähes kaikkiin suurimpiin kauppakumppanimaihin kasvoi heinäkuussa. Vienti kasvoi jyrkimmin Saksaan ja Alankomaihin. Ainoastaan vienti Yhdysvaltoihin laski heinäkuussa hieman. Myös tuonti lähes kaikista suurista kauppakumppanimaista nousi heinäkuussa. Tuonnin kasvun kärkimaita olivat Saksa, Venäjä ja Viro. Tuonti Sveitsistä moninkertaistui vertailukuukaudesta vaunuhankintojen vuoksi. 

Ennakkotilasto sisältää ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta kokonaistasolla. Tarkentuneet tiedot viennistä ja tuonnista sekä maa- ja tavarakohtaiset tiedot julkaistaan kuun lopussa ulkomaankaupan kuukausitilastossa.

Tiedustelut:

Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Sähköposti: [email protected]

Kuvio 1. Vienti, tuonti ja kauppatase kuukausittain 2015-2017
  • Kuvio 1. Vienti, tuonti ja kauppatase kuukausittain 2015-2017
  • Kuvio 2. Viennin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 2015-2017
  • Kuvio 3. Tuonnin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 2015-2017
  • Kuvio 4. Vienti 2015-2017 (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi)
  • Kuvio 5. Tuonti 2015-2017 (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi)

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto
Seuraava julkistus

9.10.2017