Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto elokuussa 2020

7.10.2020 9.00Tulli, Tilastointi

Tavaraviennin arvo laski 14,8 prosenttia elokuussa

Tuonnin arvo väheni 14,4 prosenttia

Suomen tavaraviennin arvo oli Tullin ennakkotilaston mukaan hieman yli 4,3 miljardia euroa elokuussa. Viennin arvo oli 14,8 prosenttia pienempi kuin viime vuoden elokuussa. Tuonti laski 14,4 prosenttia vertailukuukaudesta ja oli arvoltaan liki 4,6 miljardia euroa. Tammi-elokuussa yhteenlaskettu viennin arvo väheni 16,4 prosenttia ja tuonnin arvo 12,3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kauppatase oli elokuussa 245 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-elokuussa alijäämää kertyi 2,4 miljardia euroa. Viime vuoden elokuussa kauppatase oli 264 miljoonaa euroa alijäämäinen, ja tammi-elokuussa 771 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Öljytuotteiden viennin arvo laski ennakollisten tietojen mukaan 25 prosenttia edellisen vuoden elokuusta. Kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden vienti laski 19 prosenttia ja mekaanisen seitsemän prosenttia. Teollisuuden koneiden ja laitteiden vientiin kirjattiin ennakkotietojen mukaan yhdeksän prosenttia laskua. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden vienti laski kolme prosenttia. Ennakkotietojen mukaan kasvussa elokuussa oli kuparin, kullan, farmaseuttisten tuotteiden ja nikkelin viennin arvo. Kuljetusvälineiden kokonaisviennin arvoa nosti elokuussa Yhdysvaltoihin toimitettu lentokone, jonka viennin tilastoarvoksi kirjattiin 116 miljoonaa euroa. Elokuun kokonaisviennin muutosprosentti laskettuna ilman lentokonevientiä oli 17,1 prosenttia 14,8 prosentin sijaan.

Öljyn ja öljytuotteiden tuonnin arvo laski 45 prosenttia ja kuljetusvälineiden sekä niiden osien tuonnin arvo kaksi prosenttia verrattuna edellisen vuoden elokuuhun. Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo väheni kahdeksan prosenttia. Sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo laski yhdeksän prosenttia. Pientä kasvua tilastoitiin farmaseuttisten tuotteiden ja lääkevalmisteiden tuonnin arvoon.

Vienti EU-maihin laski 14,3 prosenttia ja tuonti EU:sta 11,8 prosenttia elokuussa. Samaan aikaan vienti EU:n ulkopuolelle pieneni 15,4 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 17,7 prosenttia. Tammi-elokuussa vienti EU-maihin väheni 16,0 prosenttia ja ulkokaupan vienti 16,8 prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista laski 10,6 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 14,6 prosenttia.

Kauppavaihto väheni elokuussa lähes kaikkien suurimpien kauppakumppanimaiden kanssa. Vienti Saksaan väheni ennakkotietojen mukaan 5,2 prosenttia, vienti Venäjälle 39,4 prosenttia ja vienti Kiinaan 25,9 prosenttia. Vienti Yhdysvaltoihin kasvoi 18,4 prosenttia. Tuonti Venäjältä laski 47,2 prosenttia, tuonti Ruotsista 23,8 prosenttia ja tuonti Saksasta 10,6 prosenttia. Tuonti Kiinasta kasvoi 7,5 prosenttia. Ennakkojulkaisun taulusta 6 löytyvät maakohtaiset (25 kpl) viennin ja tuonnin arvot sekä muutosprosentit. Tiedot ovat ennakollisia, joten merkittävät muutokset ovat mahdollisia tilastotietojen täydentyessä.

Ennakkotilasto sisältää ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta kokonaistasolla. Tarkentuneet tiedot viennistä ja tuonnista sekä maa- ja tavarakohtaiset tiedot julkaistaan kuun lopussa ulkomaankaupan kuukausitilastossa.

Tiedustelut:

Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Sähköposti: [email protected]

Kuvio 1. Vienti, tuonti ja kauppatase kuukausittain 2018-2020
  • Kuvio 1. Vienti, tuonti ja kauppatase kuukausittain 2018-2020
  • Kuvio 2. Viennin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 2018-2020
  • Kuvio 3. Tuonnin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 2018-2020
  • Kuvio 4. Vienti 2018-2020 (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi)
  • Kuvio 5. Tuonti 2018-2020 (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi)

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto
Seuraava julkistus

6.11.2020