Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto elokuussa 2016

7.10.2016 9.00Tulli, Tilastointi

Vienti laski kolme prosenttia elokuussa

Henkilöautot ja öljytuotteet painoivat kokonaisvientiä

Suomen tavaraviennin arvo laski elokuussa kolme prosenttia Tullin ennakkotilaston mukaan viime vuoden elokuuhun verrattuna. Viennin arvo oli elokuussa 3,9 miljardia euroa, eli lähes sama kuin kuluvan vuoden heinäkuussa. Tammi-elokuun yhteenlaskettu vienti laski kuusi prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Tuonti nousi elokuussa kolme prosenttia ja oli arvoltaan hieman alle 4,4 miljardia euroa. Yhteenlaskettu tuonti vuoden alusta laski prosentin.

Kauppatase oli elokuussa 455 miljoonaa euroa alijäämäinen. Ennakkotilaston mukaan kuukausittainen alijäämä oli suurin sitten tammikuun 2014. Tammi-elokuussa kauppataseen alijäämää kertyi hieman yli 1,7 miljardia euroa. Viime vuoden elokuussa kauppatase oli 226 miljoonaa euroa alijäämäinen, mutta tammi-elokuussa oli tuolloin ylijäämää 36 miljoonaa euroa.

Henkilöautojen ja öljyjalosteiden viennin arvo laski elokuussa tavararyhmistä jyrkimmin. Loivempaa viennin arvon lasku oli metsäteollisuuden tuotteiden sekä teollisuuden koneiden ja laitteiden kohdalla. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden vienti kasvoi huomattavasti elokuussa. Heiveröisempää kasvua kirjattiin kojeiden ja mittareiden sekä teräsvalmisteiden kohdalle. Muista metallituotteista myös nikkelin ja alumiinin vienti kasvoi.

Tuonnissa raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonnin arvo laski, mutta lähes kaikkien muiden arvoltaan huomattavien tavararyhmien tuonti kasvoi. Metallien tuonnin nousu oli nopeinta, mutta myös koneiden ja laitteiden sekä kuljetusvälineiden tuontiin tilastoitiin kasvua.

Vienti EU-maihin laski elokuussa kaksi prosenttia ja tuonti EU:sta prosentin. Vienti EU:n ulkopuolelle laski kolme prosenttia, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta suureni yhdeksän prosenttia. Tammi-elokuussa vienti EU-maihin laski kolme prosenttia ja ulkokaupan vienti yhdeksän prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista säilyi viime vuoden tasolla, kun taas tuonti EU:n ulkopuolelta laski kaksi prosenttia.

Vienti Saksaan, Ruotsiin ja Alankomaihin laski elokuussa viime vuoteen verrattuna, mutta vienti Kiinaan, Ranskaa ja Isoon-Britanniaan kasvoi. Myös vienti Venäjälle oli hennossa kasvussa. Tuonti kaikista merkittävistä kauppakumppanimaista kasvoi elokuussa. Tuonnin kasvu Yhdysvalloista ja Alankomaista oli maista suurinta.


Tammikuussa 2015 euroon siirtynyt Liettua on ennakkotietojen aineistossa laskettu kuuluvaksi euromaihin myös vuonna 2014. Kausitasoitetuissa- ja trendisarjoissa Liettua on kuitenkin laskettu kuuluvaksi euromaihin myös aiempina vuosina.

Ennakkotilasto sisältää ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta kokonaistasolla. Tarkentuneet tiedot viennistä ja tuonnista sekä maa- ja tavarakohtaiset tiedot julkaistaan kuun lopussa ulkomaankaupan kuukausitilastossa.

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Sähköposti: [email protected]

Kuvio 1. Vienti, tuonti ja kauppatase kuukausittain 2014-2016
  • Kuvio 1. Vienti, tuonti ja kauppatase kuukausittain 2014-2016
  • Kuvio 2. Viennin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 2014-2016
  • Kuvio 3. Tuonnin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 2014-2016
  • Kuvio 4. Vienti 2014-2016 (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi)
  • Kuvio 5. Tuonti 2014-2016 (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi)

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto
Seuraava julkistus

7.11.2016