Hyppää sisältöön

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankaupan yritysrakenne 2015

27.4.2017 9.00Tulli, Tilastointi

Tullin ja Tilastokeskuksen yhteisjulkaisu

Tässä Tullin ja Tilastokeskuksen yhteisjulkaisussa kuvataan ulkomaankauppaa vuonna 2015 käyneitä yrityksiä ja niiden yritysrakennetta. Samalla havainnollistetaan Tullin ja Tilastokeskuksen ulkomaankauppatilastojen välisiä eroja. Julkaisu on ensimmäinen laatuaan. Suomessa ei ole aikaisemmin julkaistu tietoja tavaroiden ja palveluiden ulkomaankaupan yritysrakenteesta kokonaisuutena.

Ulkomaankauppaa käyviä yrityksiä kuvataan yrityksen toimialan, omistajuuden, henkilöstömäärän ja kokoluokan näkökulmasta. Toimialoista erityisesti vienti on keskittynyt teollisuuteen. Tavara- ja palveluviennin arvosta 72 prosenttia on teollisuusyritysten vientiä. Myös tuonnissa teollisuus on toimialoista suurin kattaen 41 prosenttia tavara- ja palvelutuonnin arvosta. Tuonnissa myös tukku- ja vähittäiskauppa on merkittävä toimiala 28 prosentin osuudellaan.

Ulkomaankaupan kotimaisuusaste on viennissä korkeampi kuin tuonnissa, kotimaisessa omistuksessa olevien yritysten osuus tavara- ja palveluviennin arvosta on 64 prosenttia, kun tuonnissa vastaava osuus on 53 prosenttia. Tavara- ja palvelukauppaa dominoivat henkilöstöltään ja kokoluokaltaan suuret yritykset. Vuonna 2015 kokoluokaltaan suurten yritysten vienti kattoi 79 prosenttia tavara- ja palveluviennin arvosta. 


Tiedustelut:

Sevón, Tiina p. 040 332 8678
Kuusisto, Mervi p. 040 332 8470
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi

Rajala, Mirjami p. 029 551 3540
Sippola, Risto p. 029 551 3383
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Vienti ja tuonti toimialoittain 2015
  • Vienti ja tuonti toimialoittain 2015

Asiasanat
Ulkomaankaupan yritystilastot