Hyppää sisältöön

Vientihinnat nousivat yli neljä prosenttia
Tavaraviennin volyymi nousi 2,4 prosenttia vuonna 2018

Julkaisuajankohta 31.5.2019 9.48
Tiedote

Suomen tavaraviennin arvo nousi seitsemän prosenttia vuonna 2018 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan. Vienti oli arvoltaan 63,7 miljardia euroa. Tuonnin arvo kasvoi myös seitsemän prosenttia vuonna 2018 ja oli arvoltaan 66,6 miljardia euroa. Kauppatase jäi lähes 2,9 miljardia euroa alijäämäiseksi vuonna 2018.

Suomen tavaraviennin arvo nousi seitsemän prosenttia vuonna 2018 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan. Vienti oli arvoltaan 63,7 miljardia euroa. Viennin arvon kasvu johtui sekä viennin volyymin että vientihintojen noususta. Vientihinnat nousivat 4,4 prosenttia ja viennin volyymi 2,4 prosenttia. Tuonnin arvo kasvoi myös seitsemän prosenttia vuonna 2018 ja oli arvoltaan 66,6 miljardia euroa. Tuonnin volyymi väheni 0,9 prosenttia, mutta tuontihinnat kohosivat 8,1 prosenttia. Vuonna 2017 viennin arvo nousi 15 prosenttia ja viennin volyymi kasvoi 9,4 prosenttia. Vientihinnat nousivat tuolloin 5,2 prosenttia. Tuonnin arvo kasvoi 14 prosenttia, mikä johtui volyymin 8,2 ja hintojen 5,0 prosentin noususta.

Kauppataseeseen kertyi alijäämää viime vuonna aavistuksen verran enemmän kuin edeltävänä vuotena. Kauppatase jäi lähes 2,9 miljardia euroa alijäämäiseksi vuonna 2018. Alijäämä EU-maiden kanssa käydyssä kaupassa oli 1,8 miljardia euroa. EU-maiden ulkopuolisten maiden kanssa käytävä kauppa oli puolestaan alijäämäistä 1,1 miljardia euroa. Vuonna 2017 vajetta kertyi 2,8 miljardia euroa. EU-kauppa oli tuolloin kaksi miljardia euroa alijäämäinen ja muiden maiden kanssa käytävä kauppa oli 0,7 miljardia euroa alijäämäistä. Vuonna 2016 kauppataseen alijäämä oli 3,1 miljardia euroa, EU-maiden kanssa käydyssä kaupassa vajetta kertyi tuolloin 3,6 miljardia euroa, mutta EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käyty kauppa oli 0,4 miljardia euroa ylijäämäistä.

Lähes kaikkien päätoimialojen vienti oli kasvussa vuonna 2018, vaikka kasvu hidastui edellisvuoteen verrattuna. Metsäteollisuuden tuotteiden vienti nousi kymmenen prosenttia. Koneiden ja laitteiden vienti suureni viisi prosenttia ja metalliteollisuuden tuotteiden vienti kasvoi 12 prosenttia. Myös öljytuotteiden viennin arvo nousi 12 prosenttia, mutta muun kemianteollisuuden vienti suureni vain neljä prosenttia. Kojeiden ja mittareiden vienti nousi kymmenen prosenttia. Kuljetusvälineiden vienti sen sijaan väheni, neljä prosenttia. Elintarvikkeiden vienti oli neljän prosentin laskussa.

Vuonna 2018 tavaroiden tuonnin kokonaisarvo kasvoi seitsemän prosenttia. Investointitavaroiden tuonti kasvoi viisi prosenttia. Poltto- ja voiteluaineiden tuonti suureni 23 prosenttia sekä teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonti seitsemän prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien ja tarvikkeiden tuonti kasvoi 15 prosenttia, mutta elintarvikkeiden ja juomien tuonti vain yhden prosentin ja kulutustavaroiden tuonti kaksi prosenttia.

EU-maihin suuntautuneen viennin arvo kasvoi kuusi prosenttia vuonna 2018. Vienti euroalueelle nousi neljä prosenttia. Vienti EU:n ulkopuolisiin maihin kasvoi kahdeksan prosenttia. Edeltävänä vuonna vienti EU-maihin kasvoi 17 prosenttia ja muihin maihin 13 prosenttia. Vuonna 2016 vienti sekä EU-maihin että EU:n ulkopuolisiin maihin väheni neljä prosenttia. Tuonti kaikista EU-maista vuonna 2018 nousi viisi prosenttia, kun sen edellisvuonna kasvoi 11 prosenttia. Vuonna 2016 EU-tuonti oli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin.  Tuonti EU-maiden ulkopuolelta nousi kymmeneksen vuonna 2018, mutta 18 prosenttia vuonna 2017. Vuotta aiemmin ulkokaupan tuonti nousi kaksi prosenttia.

EU-maiden osuus Suomen viennistä pieneni hieman vuonna 2018 edeltävän vuoden 60,0 prosentista 59,5 prosenttiin. Myös tuonnissa EU-maiden osuus väheni aavistuksen edeltävän vuoden 60,7 prosentista 59,6 prosenttiin. EU-maiden ulkopuolelle suuntautuvan kaupan osuudet muuttuivat vastaavasti. Viime vuonna ulkokaupan osuus viennistä oli 40,5 prosenttia ja tuonnista 40,4 prosenttia, kun vastaavat osuudet vuonna 2017 olivat tuonnissa 39,3 prosenttia ja viennissä 40,0 prosenttia.

Tulli, Tilastointi
Tiedustelut:
Telasuo, Christina puh. 040 332 1828
Kaarna, Anssi puh. 040 332 8153
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi
Tilastotiedote