Hyppää sisältöön

Kauppataseen alijäämä selvästi pienempi kuin vuotta aiemmin
Tavaraviennin arvo kasvoi kaksi prosenttia vuonna 2019

Julkaisuajankohta 10.2.2020 9.00
Tiedote

Suomen tavaraviennin arvo kasvoi kaksi prosenttia vuonna 2019 Tullin ennakkotietojen mukaan. Vienti oli arvoltaan hieman yli 64,9 miljardia euroa. Tuonnin arvo sen sijaan laski yhden prosentin. Tavaratuonti oli arvoltaan 65,6 miljardia euroa.

Edellisvuonna 2018 sekä vienti että tuonti kasvoivat seitsemän prosenttia. Vuonna 2017 vienti nousi 15 ja tuonti 14 prosenttia.

Kauppataseen alijäämä pieneni selvästi viime vuonna edellisvuoteen verrattuna. Kauppatase jäi ennakkotietojen mukaan 710 miljoonaa euroa alijäämäiseksi vuonna 2019. Alijäämä EU-maiden kanssa käydyssä kaupassa väheni 1,2 miljardiin euroon. EU-maiden ulkopuolisten maiden kanssa käytävässä kaupassa kauppatase kääntyi ylijäämäiseksi. Ylijäämää kertyi 455 miljoonaa euroa vuonna 2019. Vuonna 2018 kauppatase oli alijäämäinen 2,9 miljardia euroa. Kauppa EU-maiden kanssa oli 1,8 miljardia alijäämäinen ja kauppa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa hieman yli yhden miljardin alijäämäinen. Vuonna 2017 kauppataseen alijäämää kertyi lähes 2,8 miljardia euroa.

EU-maihin suuntautunut vienti kasvoi kaksi prosenttia vuonna 2019. Vienti euroalueelle nousi kolme prosenttia. Vienti EU:n ulkopuolisiin maihin suureni myös kaksi prosenttia. Tuonti EU-maista oli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin, mutta tuonti muista maista laski kolme prosenttia. Vuonna 2018 vienti EU-maihin kasvoi kuusi prosenttia. Vienti EU:n ulkopuolelle nousi kahdeksan prosenttia. Tuonti EU-maista suureni vuonna 2018 vähemmän kuin vienti, viisi prosenttia. Tuonti EU-maiden ulkopuolelta kasvoi samaan aikaan yhdeksän prosenttia.

Lähes kaikkien päätoimialojen viennin arvon kasvu hidastui tai kääntyi laskuun vuonna 2019 tammi-marraskuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, paitsi kuljetusvälineiden, sähköteknisten tuotteiden ja elintarvikkeiden vienti. Metsäteollisuuden tuotteiden vienti laski viisi prosenttia. Koneiden ja laitteiden vienti kasvoi kaksi prosenttia ja kuljetusvälineiden vienti kuusi prosenttia tammi-marraskuussa. Moottoriajoneuvojen vienti suureni viisi prosenttia ja muiden kuljetusvälineiden vienti 12 prosenttia. Joulukuulle osui 931 miljoonan euron alustoimitus, joka tulee nostamaan kuljetusvälineiden koko vuoden 2019 vientiä reippaasti. Metalliteollisuuden tuotteiden vienti nousi kaksi prosenttia. Öljytuotteiden viennin arvo kasvoi myös kaksi prosenttia, mutta muun kemianteollisuuden vienti kääntyi taas kahden prosentin laskuun. Tulli julkaisee ulkomaankaupan yksityiskohtaiset maa- ja tavaratiedot koko viime vuoden osalta 28.2.2020.

Tavaratuonnin arvo kääntyi laskuun vuonna 2019 tammi-marraskuussa. Sekä kulutustavaroiden että elintarvikkeiden tuonti kasvoi viime vuoden tammi-marraskuussa yhden prosentin. Kuljetusvälineiden tuonnin kasvu oli kahdeksan prosenttia. Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonti sen sijaan väheni kuusi prosenttia. Investointitavaroiden tuonti väheni kaksi prosenttia ja poltto- ja voiteluaineiden tuonti neljä prosenttia.

Tulli, Tilastointi
Tiedustelut:
Telasuo, Christina puh. 040 332 1828
Kaarna, Anssi puh. 040 332 8153
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi
Mediatiedote Tilastotiedote