Hyppää sisältöön

Kauppataseen alijäämä selvästi suurempi kuin vuotta aiemmin
Tavaraviennin arvo kasvoi 19,4 prosenttia vuonna 2021

Julkaisuajankohta 7.2.2022 9.00 | Julkaistu suomeksi 7.2.2022 klo 9.01
Tiedote

Suomen tavaraviennin arvo kasvoi 19,4 prosenttia vuonna 2021 Tullin ennakkotietojen mukaan. Vienti oli arvoltaan lähes 68,6 miljardia euroa. Tuonnin arvo suureni 21,5 prosenttia edeltävään vuoteen verrattuna. Tavaratuonti oli arvoltaan runsaat 72,6 miljardia euroa.

Edellisvuonna 2020 vienti laski 11,7 prosenttia ja tuonti 9,2 prosenttia. Vuonna 2019 vienti kasvoi 2,2 prosenttia, mutta tuonti laski 1,1 prosenttia.

Vuosineljänneksittäin esitettyinä viennin ja tuonnin arvon muutokset kääntyivät vain hienoiseen kasvuun vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä edeltävän vuoden laskun jälkeen. Vienti nousi 4,4 prosenttia ja tuonti 1,8 prosenttia. Vuoden toisella neljänneksellä vienti nousi jo 25,7 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä saman 25,7 prosenttia verrattuna edeltävän vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Vuoden viimeisellä neljänneksellä vienti suureni 22,4 prosenttia. Tuonnin arvon muutos nousi toisella neljänneksellä 27,5 prosenttiin, mutta kasvutahti laantui hieman kolmannella neljänneksellä, 21,9 prosenttiin. Vuoden viimeisellä neljänneksellä tuonnin arvon muutos oli 36,2 prosenttia. Viimeisen neljänneksen luvut ovat ennakollisia tietoja.

Joulukuun 2021 vientiin tilastoitiin arvoltaan hieman yli 950 miljoonan euron risteilyalus. Myös kahtena edeltävänä vuotena kirjattiin joulukuussa vientiin arvoltaan lähes yhtä suuret risteilyalustoimitukset. Vuoden 2021 joulukuussa tilastoitiin myös tuontiin risteilyalus, joka oli arvoltaan runsaat 200 miljoonaa euroa. Energian tuontihintojen nousulla oli merkittävä vaikutus tavaroiden kokonaistuonnin arvon kasvuun vuonna 2021.

Kauppataseen alijäämä kasvoi selvästi vuonna 2021 edellisvuoteen verrattuna. Kauppatase jäi ennakkotietojen mukaan 4,1 miljardia euroa alijäämäiseksi vuonna 2021. Alijäämä EU-maiden kanssa käydyssä kaupassa oli 3,3 miljardia euroa. Mutta EU-maiden ulkopuolisten maiden kanssa käytävässä kaupassa kauppataseen alijäämä oli huomattavasti pienempi, alijäämää kertyi 725 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 kauppatase oli alijäämäinen 2,3 miljardia euroa. Kauppa EU-maiden kanssa oli tuolloin 4,2 miljardia alijäämäinen, mutta kauppa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa 1,9 miljardia ylijäämäinen, molemmat vuodet laskettuna EU27:llä. Vuonna 2019 kauppataseen alijäämää kertyi 797 miljoonaa euroa.

EU-maihin suuntautunut vienti kasvoi ennakkotietojen mukaan 23,6 prosenttia vuonna 2021. Vienti euroalueelle nousi 25,6 prosenttia. Vienti EU:n ulkopuolisiin maihin suureni 14,4 prosenttia. Tuonti EU-maista kasvoi 18,4 prosenttia ja tuonti muista maista 26,1 prosenttia. Vuonna 2020 vienti EU-maihin laski 12,6 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 10,5 prosenttia. Tuonti EU-maista laski vähemmän kuin vienti, 6,9 prosenttia. Tuonti EU-maiden ulkopuolelta väheni samaan aikaan 12,5 prosenttia.

Yksityiskohtaiset tiedot tavarakaupasta ovat käytettävissä tammi-marraskuun 2021 osalta. Tulli julkaisee ulkomaan tavarakaupan yksityiskohtaiset maa- ja tavaratiedot koko viime vuodelta 28.2.2022. Kaikkien BEC-luokituksen mukaisten viennin pääryhmien viennin arvo nousi tammi-marraskuussa vuonna 2021 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Investointitavaroiden viennin arvo kasvoi tammi-marraskuussa 6,1 prosenttia ja niiden osuus koko tavaraviennistä oli 24,4 prosenttia. Teollisuuden tuotantotarvikkeiden viennin arvo suureni eniten, 27,8 prosenttia, niiden osuus tavaraviennistä oli 51,9 prosenttia. Kuljetusvälineiden vienti nousi 26,7 prosenttia ja osuudeksi tuli 9,2 prosenttia. Poltto- ja voiteluaineiden viennin arvo kohosi 17,7 prosenttia ja osuus viennistä oli 6,7 prosenttia. Kulutustavaroiden vienti nousi, 13,7 prosenttia, mutta osuus viennistä oli vain 3,5 prosenttia. Myös elintarvikkeiden ja juomien vienti kasvoi, 0,8 prosenttia, kun taas tavararyhmän osuus kokonaistavaraviennistä kutistui 2,3 prosenttiin.

Tuonnissa poltto- ja voiteluaineiden kaupan arvo nousi eniten tammi-marraskuussa, 45,7 prosenttia verrattuna vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon. Tämän ryhmän osuus koko tavaratuonnista kasvoi 12,6 prosenttiin. Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonnin arvo kohosi 28,4 prosenttia ja osuudeksi tuli 33,1 prosenttia. Investointitavaroiden tuonnin arvo kasvoi 11,2 prosenttia ja osuus koko tuonnista oli 20,4 prosenttia. Kuljetusvälineiden, joiden osuus oli 12,4 prosenttia, tuonnin nousu oli 15,2 prosenttia. Kulutustavaroiden tuonti kasvoi viime vuoden tammi-marraskuussa 2,0 prosenttia (osuus 10,3 %), ja elintarvikkeiden ja juomien tuonti 1,9 prosenttia (osuus 6,1 %).

Tulli, Tilastointi
Tiedustelut:
Telasuo, Christina puh. 040 332 1828
Kaarna, Anssi puh. 040 332 8153
Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]tulli.fi
Mediatiedote Tilastotiedote