Hyppää sisältöön

Tavarantoimittajan (hankkijan) pitkäaikaisilmoitukset

Julkaisuajankohta 15.6.2017 12.57
Tiedote

LL

Säädös: KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/989, annettu 8.6.2017, unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 oikaisemisesta ja muuttamisesta, Euroopan unionin virallinen lehti L 149, 13.6.2017

Voimaan: 14.6.2017

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 62 artiklassa sallittiin ennen nyt tehtyä muutosta, että tavarantoimittajan pitkäaikaisilmoitukset saattoivat kattaa ajanjakson joko ainoastaan menneisyydessä tai ainoastaan tulevaisuudessa. Nyt asetuksella (EU) 2017/989 tehdyn muutoksen jälkeen on mahdollista kattaa yhdellä tavarantoimittajan pitkäaikaisilmoituksella sekä tavarat, jotka

a) on jo toimitettu ilmoituksen antamispäivään mennessä, ja

b) myös tavarat, jotka toimitetaan ilmoituksen antamishetken jälkeen.

Lisäksi säännöstä selkeytettiin viittaamalla määräajoissa kyseisen ilmoituksen antamispäivään.  Tavarantoimittajan pitkäaikaisilmoituksen kattaman ajanjakson aikaisin alkamispäivä on nyt enintään 12 kuukautta ennen antamispäivää ja enintään 6 kuukautta antamispäivän jälkeen. Ilmoituksen kattama kokonaisaika on enintään 24 kuukautta. 

THT