Hyppää sisältöön

Tullkvoter för viner från Serbien

Utgivningsdatum 26.11.2014 8.22 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 14.46
Pressmeddelande

122/2014, PNy

Europeiska kommissionen har utfärdat en genomförandeförordning om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 59/2011 vad gäller tullkvoter för viner med ursprung i Serbien.  Förordning nr 1238/2014; publicerad i EUT L 333/20.11.2014. Förordningen trädde i kraft den 20 november 2014 och tillämpas från och med den 1 augusti 2014.

Protokollet som med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen bifogats till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Serbien å andra sidan tillämpas provisoriskt med verkan från och med den 1 augusti 2014.

Bilagan till förordning (EU) nr 59/2011 ersätts med texten i bilagan till denna förordning.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 040 332 4171

TMD