Hyppää sisältöön

Tariffikiintiöt viineille Serbiasta

Julkaisuajankohta 26.11.2014 8.22
Tiedote

122/2014, PNy

Euroopan komissio on antanut täytäntöönpanoasetuksen asetuksen (EU) N:o 59/2011 muuttamisesta Serbiasta peräisin olevia viinejä koskevien tariffikiintiöiden osalta.  Asetus n:o 1238/2014; julkaistu EUVL L 333/20.11.2014. Asetus on tullut voimaan 20.11.2014 ja sitä sovelletaan 1.8.2014 alkaen.

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävää pöytäkirjaa sovelletaan väliaikaisesti 1.8.2014 alkaen.

Korvataan asetuksen (EU) N:o 59/2011 liite tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

Lisätietoja: Pirjo Nyberg, p. 040 332 4171

THT