Hyppää sisältöön

Tullkvoter för produkter med ursprung i Pakistan

Utgivningsdatum 15.11.2012 13.18 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 10.38
Pressmeddelande

133/2012, Pirjo Nyberg

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om införande av brådskande autonoma handelsförmåner för Pakistan. Förordning nr 1029/2012 finns publicerad i EUT L 316, 14.11.2012, s. 51-53. Förordningen trädde i kraft den 15 november 2012 och tillämpas från den 15 november 2012 till den 31 december 2013.

Produkter som förtecknas i bilaga II till förordningen får importeras tullfritt till unionen inom ramen för de unionstullkvoter som anges i bilagan. Tullkvoterna förvaltas enligt den ordning som tulldeklarationerna tas emot.

Vid ansökan om kvottilldelning ska 320 anges i tulldeklarationen som kod för förmånsbehandling (SAD 36) och U065 som kod för ursprungsintyg (SAD 44). När kvoten utnyttjats fullt ut kan GSP-tullförmån sökas för varan genom att ange 200 som kod för förmånsbehandling och N865 som kod för ursprungsintyg. Kvot- och GSP-behandling kan sökas med samma ursprungsintyg.

Som ursprungsintyg används ursprungscertifikat formulär A (Form A) med särskild anteckning, se meddelande 132/010/12 om brådskande tullförmåner för produkter med ursprung i Pakistan.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 040 332 4171

Läs också TMD 143/010/3.12.2012

TMD