Hyppää sisältöön

Tariffikiintiöt Pakistanista peräisin oleville tuotteille

Julkaisuajankohta 15.11.2012 13.18
Tiedote

133/2012, Pirjo Nyberg

Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto ovat antaneet asetuksen yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä hätäapuna Pakistanille. Asetus N:o 1029/2012; julkaistu EUVL L 316/14.11.2012, s. 51-53. Asetus on tullut voimaan 15.11.2012 ja sitä sovelletaan 15.11.2012-31.12.2013.

Asetuksen liitteessä II lueteltuja tuotteita saa tuoda unioniin tullittomasti liitteessä asetettujen unionin tariffikiintiöiden rajoissa. Tariffikiintiöitä hallinnoidaan tulli-ilmoitusten vastaanottamisjärjestyksen mukaisesti.

Haettaessa tuotteita kiintiöön etuuskohtelukoodiksi (SAD 36) merkitään tulli-ilmoituksessa 320 ja alkuperätodistukseksi (SAD 44) U065. Jos kiintiö on jo täyttynyt, tavaralle voidaan hakea GSP-tullietuutta merkitsemällä etuuskohtelukoodiksi 200 ja alkuperätodistukseksi N865. Kiintiö- ja GSP-kohtelua haetaan samalla alkuperätodistuksella.

Alkuperätodistuksena käytetään A-alkuperätodistusta (Form A) erityismaininnoin, ks. tiedote 132/010/12 Pakistanin alkuperätuotteille hätäapuna myönnettävistä tullietuuksista.

Lisätietoja: Pirjo Nyberg, puh. 040 332 4171

>> Lue myös THT 143/010/3.12.2012

THT