Hyppää sisältöön

Tariffikiintiöt Norjasta peräisin oleville kala- ja kalastustuotteille

Julkaisuajankohta 30.8.2016 16.15
Tiedote

75/2016, PNy

Euroopan komissio on antanut asetuksen neuvoston asetuksen (EY) N:o 992/95 muuttamisesta Norjasta peräisin olevia tiettyjä maatalous- ja kalastustuotteita koskevien unionin tariffikiintiöiden osalta. Asetus N:o 2016/1422; julkaistu EUVL L 231/26.8.2016. Asetusta sovelletaan 1.9.2016  alkaen.

Asetuksella avataan uudelleen seitsemän tullitonta tariffikiintiötä ja avataan kolme uutta tullitonta tariffikiintiötä kala- ja kalastustuotteille.

Poistetaan asetuksen (EY) N:o 992/95 1 artiklan 2 kohta, koska kalastustuotteiden viitehintajärjestelmä on lopetettu. Poistetaan 2 a artikla.

Sovelletaan Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen sisältyvää, käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevaa pöytäkirjaa N:o 3, sellaisena kuin se on muutettuna EU–Norja-sekakomitean päätöksellä N:o 1/2016.

Asetuksessa säädettyjä tariffikiintiöitä hallinnoidaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 49–54 artiklan mukaisesti.

Korvataan liite tämän asetuksen liitteellä.

Lisätietoja: Pirjo Nyberg, p. 040 332 4171

THT