Hyppää sisältöön

Tariffikiintiöt makkaroille ja sianlihalle Islannista

27.4.2018 13.55
Tiedote

Euroopan komissio on antanut asetuksen Islannista peräisin olevien makkaroiden ja sianlihan tuontitariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista. Komission asetus N:o 2018/567 on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 13.4.2018 (L95), ja sitä sovelletaan 1.5.2018 alkaen.

Asetuksella avataan unionin tariffikiintiöt Islannista peräisin olevalle, CN-koodiin 0203 kuuluvalle sianlihalle ja CN-koodiin ex 1601 kuuluville makkaroille. Asetus 759/2007 Islannista peräisin olevien makkaroiden tuontitariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista kumotaan, ja kiintiön 09.0809 voimassaolo päättyy 30.4.2018.

Tariffikiintiöitä hallinnoidaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 49–54 artiklan mukaisesti vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevien tulli-ilmoitusten hyväksymispäivien aikajärjestyksessä.

Asetuksen liitteessä lueteltuihin tuotteisiin sovelletaan soveltuvin osin Euroopan talousyhteisön ja Islannin välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 3, joka koskee käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (alkuperätuotteet) määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä, sellaisena kuin se on muutettuna EY–Islanti-sekakomitean päätöksellä N:o 2/2005, määräyksiä.

Lisätietoja:
Tariffikiintiöt
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Etuuskohtelutiedotteet