Hyppää sisältöön

Tariffikiintiöt maataloustuotteille Keski-Amerikasta

Julkaisuajankohta 30.9.2013 9.26
Tiedote

131/2013, PNy

Euroopan komissio on antanut asetuksen Keski-Amerikasta peräisin olevia maataloustuotteita koskevien unionin tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista. Asetus N:o 924/2013; julkaistu EUVL L 254/26.9.2013. Asetus on tullut voimaan 29.9.2013 ja sitä sovelletaan 1.8.2013 alkaen.

EU:n ja Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen kauppaa koskevan osan (IV osa) väliaikainen soveltaminen on alkanut EU:n sekä Nicaraguan, Panaman ja Hondurasin välillä 1.8.2013. Soveltaminen EU:n sekä Costa Rican ja El Salvadorin välillä alkaa 1.10.2013 ja EU:n sekä Guatemalan välillä myöhemmin.

Avataan unionin tariffikiintiöt Keski-Amerikasta peräisin oleville, liitteessä luetelluille tavaroille. Suspendoidaan Keski-Amerikasta peräisin olevien, liitteessä lueteltujen tavaroiden unioniin suuntautuvassa tuonnissa kannettavat tullit tämän asetuksen liitteessä vahvistetuissa tariffikiintiöissä.

Alkuperäselvityksenä käytetään EUR.1 –tavaratodistusta ja kauppalaskuilmoitusta.

Tariffikiintiöitä hallinnoidaan tulli-ilmoitusten vastaanottojärjestyksen mukaisesti.

Lisätietoja: Pirjo Nyberg, puh. 040 332 4171

THT