Hyppää sisältöön

Tariffikiintiöt maatalous- ja kalastustuotteille Norjasta

11.4.2012 13.48
Tiedote

52/2012, Pirjo Nyberg

Euroopan komissio on antanut täytäntöönpanoasetuksen neuvoston asetuksen (EY) N:o 992/95 muuttamisesta Norjasta peräisin olevia tiettyjä maatalous- ja kalastustuotteita koskevien unionin tariffikiintiöiden osalta.  Asetus n:o 291/2012; julkaistu EUVL L 96/3.4.2012, s. 2. Asetus on tullut voimaan 4.4.2012 ja sitä sovelletaan 1.1.2012 alkaen.

Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyssä sopimuksessa määrätään maataloustuotteiden kaupan aiempaa laajemmasta asteittaisesta vapauttamisesta etuuskohteluun perustuen ja uusista vuotuisista tullittomista tariffikiintiöistä.

Asetuksen (EY) N:o 992/95 liite I muutetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

Lisätietoja: Pirjo Nyberg, puh. 040 332 4171

THT