Hyppää sisältöön

Tariffikiintiöt lampaille, vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle

23.12.2010 17.22
Tiedote

215/2010, Turun tulli, Oikaisu/Pirjo Nyberg

Euroopan komissio on antanut asetuksen unionin tariffikiintiöiden avaamisesta lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle vuodeksi 2011. Asetus n:o 1245/2010; julkaistu EUVL L 338/22.12.2010, s. 39, taulukko. Asetus on tullut voimaan 22.12.2010 ja sitä sovelletaan 1.1.2011 alkaen.

Tariffikiintiöt avataan vuodeksi 2011 oheisen liitteen mukaisesti. Liitteessä vahvistetaan kiintiössä tuotaviin tuotteisiin sovellettavat tullit, CN-koodit, alkuperämaat maaryhmittäin ja järjestysnumerot sekä teuraspainoekvivalenttina ilmaistut määrät.

Tariffikiintiöitä hallinnoidaan tulli-ilmoitusten vastaanottojärjestyksen mukaisesti. Tuontitodistusta ei vaadita. Tariffikiintiöiden käyttöoikeus edellyttää ao. kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten antaman voimassa olevan alkuperätodistuksen esittämistä (ks. 5 art. 2 kohta).

Lisätietoja: Pirjo Nyberg, puh. 020 332 4171

THT