Hyppää sisältöön

Tullkvoter för får och getter samt fårkött och getkött

Utgivningsdatum 10.2.2012 10.43 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 14.07
Pressmeddelande

27/2012, Pirjo Nyberg

Europeiska kommissionen har utfärdat en förordning om öppnande av årliga unionstullkvoter för får, getter, fårkött och getkött. Förordning nr 1354/2011; publicerad i EUT L 338; 21.12.2011, s. 38. Förordningen trädde i kraft den 21 december 2011 och tillämpas sedan den 1 januari 2012.

Tullkvoterna öppnas den 1 januari 2012 enligt bilagan nedan. I bilagan fastställs de tullar, KN-nummer, ursprungsländer, löpnummer samt volymer, uttryckta i slaktviktsekvivalenter, som gäller för de produkter som omfattas av kvoterna.

Tullkvoterna förvaltas enligt den ordning som tulldeklarationerna tas emot. Någon importlicens krävs inte. För att man ska kunna utnyttja tullkvoterna förutsätts att man visar upp ett giltigt ursprungsintyg som utfärdats av det berörda tredjelandets behöriga myndigheter (se art.5 i forördningen).

Förordning (EG) nr 1245/2010 upphävs.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 040 332 4171

TMD