Hyppää sisältöön

Tariffikiintiöt lampaan- ja vuohenlihalle sekä lampaanlihajalosteille Islannista 1.9.2018 alkaen

5.9.2018 10.50
Tiedote

Sujuvan hallinnoinnin varmistamiseksi tariffikiintiöt Islannista peräisin olevalle lampaan- ja vuohenlihalle sekä lampaanlihajalosteille poistettiin asetuksesta 1354/2011 asetuksella 2018/1128, joka julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 14.8.2018 (L 205). Kiintiöistä säädetään nyt komission asetuksessa Islannista peräisin olevaa lampaan- ja vuohenlihaa ja lampaanlihajalosteita koskevien unionin tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista n:o 2018/1206, joka julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 29.8.2018 (L 219). Molempia em. asetuksia sovelletaan 1.9.2018 alkaen.

Tariffikiintiöt 09.0790, 09.2119 ja 09.2120 suljettiin 31.8.2018 ja korvattiin asetuksen 2018/1206 liitteessä uudella kiintiöllä 09.0833, joka jaetaan ensimmäisen kerran 13.9.2018. Kiintiö 09.2118 siirrettiin em. asetuksen liitteeseen samalla järjestysnumerolla.

Kiintiöitä hallinnoidaan vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevien tulli-ilmoitusten hyväksymispäivien aikajärjestyksen mukaisesti.

Asetuksessa 2018/1206 vahvistettuihin tariffikiintiöihin päästäkseen tavaroiden on oltava soveltuvin osin alkuperätuotteiden käsitteen määritelmää ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan Euroopan talousyhteisön ja Islannin välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 3, sellaisena kuin se on muutettuna EY–Islanti-sekakomitean päätöksellä N:o 2/2005, alkuperäsääntöjen ja muiden määräysten mukaisia.

Lisätietoja:
Tariffikiintiöt
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Etuuskohtelutiedotteet