Tariffikiintiöt Kosovosta peräisin oleville kaloille ja kalastustuotteille

27.10.2017 15.32
Tiedote

Euroopan komissio on antanut asetuksen tiettyjä Kosovosta peräisin olevia kaloja ja kalastustuotteita koskevien unionin tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoimisesta.

Asetus N:o 2017/1957; julkaistu EUVL L 277/27.10.2017. Asetus on tullut voimaan 27.10.2017 ja sitä sovelletaan 1.4.2016 alkaen.

Avataan liitteessä vahvistetut unionin tariffikiintiöt Kosovosta peräisin oleville kaloille ja kalastustuotteille.

Tariffikiintiöitä hallinnoidaan vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevien tulli-ilmoitusten hyväksymispäivien aikajärjestyksen mukaisesti.

Takautuvat kiintiöpyynnöt tehdään maahantuonnin oikaisulle lähetettävällä oikaisuhakemuksella.

Lisätietoja:
Tariffikiintiöt
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Etuuskohtelutiedotteet