Hyppää sisältöön

Tariffikiintiöt kaloille ja kalastustuotteille Serbiasta

8.6.2015 14.51
Tiedote

51/2015, PNy

Euroopan komissio on antanut täytäntöönpanoasetuksen eräisiin Serbian tasavallasta peräisin oleviin kaloihin ja kalastustuotteisiin sovellettavien unionin tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoimisesta. Asetus n:o 2015/781; julkaistu EUVL L 124/20.5.2015. Asetus tulee voimaan 9.6.2015 ja sitä sovelletaan takautuvasti 1.2.2010 alkaen.

Avataan unionin tariffikiintiöt liitteessä luetelluille Serbian tasavallan alkuperätuotteille.

Serbian tasavallan alkuperätuotteet, jotka on ilmoitettu luovutettavaksi vapaaseen liikkeeseen 1.2.2010 - 31.12.2011, vapautetaan liitteessä olevassa A osassa vahvistetuissa tariffikiintiöissä tulleista, jotka kannetaan tuonnissa unioniin.

Serbian tasavallan alkuperätuotteet, jotka on ilmoitettu luovutettavaksi vapaaseen liikkeeseen 1.1.2012 alkaen, vapautetaan liitteessä olevassa B osassa vahvistetuissa tariffikiintiöissä tulleista, jotka kannetaan tuonnissa unioniin.

Karppien tariffikiintiön korottaminen ja HS-nimikkeen 1604 tuotteiden uuden tariffikiintiön soveltaminen tulevat voimaan 1.8.2014.

Komissio hallinnoi liitteessä säädettyjä tariffikiintiöitä tulli-ilmoitusten vastaanottojärjestyksen mukaisesti.

Lisätietoja: Pirjo Nyberg, puh. 040 332 4171

THT