Hyppää sisältöön

TTullkvoter för fisk och fiskeriprodukter med ursprung på Island

30.7.2014 13.42 | Publicerad på svenska 10.1.2017 kl. 13.15
Pressmeddelande

78/2014, PNy

Europeiska kommissionen har utfärdat en genomförandeförordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 499/96 beträffande nya unionstullkvoter för viss fisk och vissa fiskeriprodukter med ursprung på Island. Förordning nr 725/2014; publicerad i EUT L 192/1.7.2014. Förordningen trädde i kraft den 2 juli 2014 och tillämpas från och med den 1 augusti 2014.

Genom förordningen införs två nya tullkvoter. De nya tullkvoterna tillämpas i 12 månader.

I bilagan till förordning (EG) nr 499/96 ska följande rader läggas till:

”09.0813

0304 49 50

Filéer av kungsfisk (Sebastes spp.), färska eller kylda

1.8.2014–31.7.2015

100

0

09.0814

0306 15 90

Havskräftor (Nephrops norvegicus), frysta

1.8.2014–31.7.2015

60

0”

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 040 332 4171

TMD