Hyppää sisältöön

Tariffikiintiöt ja etuustullit Ukrainasta peräisin oleville tavaroille

Julkaisuajankohta 6.10.2017 8.27
Tiedote

Tuontitullien poistamista jatketaan sallimalla tiettyjen maataloustuotteiden tulliton tuonti tariffikiintiöissä sekä poistamalla tiettyjen teollisuustuotteiden tuontitullit kokonaan.

Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto ovat antaneet asetuksen sellaisten Ukrainaa koskevien väliaikaisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden käyttöönotosta, joilla täydennetään assosiaatiosopimuksen mukaisia kauppamyönnytyksiä. Asetus N:o 2017/1566; julkaistu EUVL L 254/30.9.2017. Asetusta sovelletaan kolmen vuoden ajan 1.10.2017 alkaen.

Asetuksen liitteissä I ja II lueteltuja maataloustuotteita saa tuoda unioniin Ukrainasta mainituissa liitteissä säädettyjen unionin tullittomien tariffikiintiöiden rajoissa.

Komissio hallinnoi liitteessä I lueteltuja maataloustuotteita koskevia tullittomia tariffikiintiöitä vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevien tulli-ilmoitusten hyväksymispäivien aikajärjestyksen mukaisesti.

Komissio hallinnoi liitteessä II lueteltuja maataloustuotteita koskevia tullittomia tariffikiintiöitä kiintiötuontitodistuksin.

Ukrainasta peräisin olevien tiettyjen teollisuustuotteiden tuontia unioniin koskevia etuustulleja sovelletaan liitteen III mukaisesti.

Tullittomia tariffikiintiöitä ja tuontia koskevia etuustulleja sovelletaan myös tuotteisiin, jotka ovat peräisin tai jotka on lähetetty alueelta, joka ei ole Ukrainan hallituksen tosiasiallisessa valvonnassa, jos Ukrainan viranomaisille on annettu mahdollisuus näiden tuotteiden tarkastamiseen ja jos etuusjärjestelyn myöntämisen edellytysten täyttyminen on tarkistettu assosiaatiosopimuksen mukaisesti.

Tariffikiintiöt jaetaan ensimmäistä kertaa 16.10.2017. 1.10.2017 alkaen tehtyihin tulli-ilmoituksiin kohdistuvat takautuvat kiintiöpyynnöt tehdään maahantuonnin oikaisulle lähetettävällä oikaisuhakemuksella.

Lisätietoa assosiaatiosopimuksen soveltamisesta on asiakastiedotteissa  8.12.2015 ja 11.12.2015.

Lisätietoja:
Tariffikiintiöt
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Etuuskohtelutiedotteet