Hyppää sisältöön

Tariffikiintiöt Islannista peräisin oleville kala- ja kalastustuotteille

2.8.2016 15.54
Tiedote

64/2016, PNy

Euroopan komissio on antanut asetuksen neuvoston asetuksen (EY) N:o 499/96 muuttamisesta Islannista peräisin olevia tiettyjä kala- ja kalastustuotteita koskevien unionin tariffikiintiöiden osalta. Asetus N:o 2016/1219; julkaistu EUVL L 201/27.7.2016. Asetusta sovelletaan 1.8.2016  alkaen.

Asetuksella avataan uudelleen kolme tullitonta tariffikiintiötä ja avataan yksi uusi tulliton tariffikiintiö.

Poistetaan asetuksen (EY) N:o 499/96 1 artiklan 2 kohta, koska kalastustuotteiden viitehintajärjestelmä on lopetettu. Poistetaan 3 artikla.

Sovelletaan Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan väliseen sopimukseen sisältyvää, käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevaa pöytäkirjaa N:o 3, sellaisena kuin se on muutettuna EU–Islanti-sekakomitean päätöksellä N:o 1/2016.

Asetuksessa säädettyjä tariffikiintiöitä hallinnoidaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 49–54 artiklan mukaisesti.

Korvataan liite tämän asetuksen liitteellä.

Lisätietoja: Pirjo Nyberg, p. 040 332 4171

THT