Hyppää sisältöön

Tullkvoter – ESA-avtalet, undantag från ursprungsreglerna för fiskeriprodukter från ESA-staterna

Utgivningsdatum 20.12.2012 14.58 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 11.05
Pressmeddelande

158/2012, MNy/LL

Interimsavtalet om upprättande av en ram för ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan stater i östra och södra Afrika, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan (ESA-avtalet, interimsavtalet), tillämpas mellan Europeiska unionen och Madagaskar, Mauritius, Seychellerna och Zimbabwe.

Genom beslut nr 1/2012 av tullsamarbetskommittén ESA-EU av den 29 november 2012 beviljas ESA-staterna ett undantag från ursprungsreglerna i interimsavtalet (EUT L 347, 15.12.2012, s. 38–40). Enligt undantaget ska konserverad tonfisk och tonfiskfiléer (ex 1604) som framställts av tonfisk enligt HS-nummer 0302 eller 0303 utan ursprungsstatus anses ha ursprung i ESA-staterna.

Undantaget tillämpas inom årliga kvoter på den konserverade tonfisk och de tonfiskfiléer som anges i bilagan till förordningen. Också kvotnumren finns angivna i bilagan.

Beslutet tillämpas på produkter som deklareras för övergång till fri omsättning i unionen under perioden 1 januari 2013–31 december 2017. Importmängderna får dock inte överskrida de kvoterade mängderna enligt bilagan till förordningen. Beslutet trädde i kraft den 29 november 2012 och tillämpas från och med den 1 januari 2013.

De varucertifikat EUR.1 som utfärdats enligt beslutet ska innehålla en hänvisning till beslutet. Fält 7 i varucertifikatet ska således vara försett med följande (på engelska eller franska):

"Derogation – Decision No 1/2012 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of […]"  

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD