Hyppää sisältöön

Tariffikiintiöt – ESA-sopimus, alkuperäsääntöjen poikkeus ESA-valtioiden kalatuotteille

Julkaisuajankohta 20.12.2012 14.58
Tiedote

158/2012, MNy/LL

Itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden sekä Euroopan yhteisön välisen talouskumppanuussopimuksen puitteet muodostavaa väliaikaista sopimusta (ESA-sopimus, väliaikainen talouskumppanuussopimus) sovelletaan EU:n sekä Madagaskarin, Mauritiuksen, Seychellien ja Zimbabwen välillä.

ESA–EU-tulliyhteistyökomitean päätöksellä N:o 1/2012 (annettu 29.11.2012) on ESA-valtioille myönnetty poikkeus väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen alkuperäsääntöjen soveltamisesta (EUVL L 347, 15.12.2012, sivu 38–40). Mainituista säännöistä poiketen eräitä ESA-valtioissa valmistettuja tonnikalasäilykkeitä ja -fileitä (ex 1604) pidetään ESA-valtioiden  alkuperätuotteina, vaikka tuotteiden valmistukseen käytetty HS-nimikkeen 0302 tai 0303 tonnikala ei ole ESA-valtioiden alkuperää.

Poikkeusta sovelletaan asetuksen liitteessä esitettyihin tonnikalasäilykkeisiin ja -fileisiin vuosittaisten kiintiöiden rajoissa. Myös kiintiönumerot on esitetty liitteessä.

Päätöstä sovelletaan tuotteisiin, jotka luovutetaan vapaaseen liikkeeseen unionissa 1.1.2013–31.12.2017. Tuontimäärät eivät kuitenkaan saa ylittää asetuksen liitteessä esitettyjä kiintiöityjä määriä.
Päätös on tullut voimaan sen hyväksymispäivänä eli 29.11.2012. Päätöstä sovelletaan 1.1.2013 lähtien.

Päätöksen mukaisesti annetuissa EUR.1-tavaratodistuksissa on oltava viittaus päätökseen. Toisin sanoen EUR.1-tavaratodistuksen kohdassa 7 on oltava seuraava maininta englanniksi taikka ranskaksi:

"Derogation –  Decision No 1/2012 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of  […]"   

Lisätietoja asiasta antavat tullipiirien alkuperäasiantuntijat.

THT