Hyppää sisältöön

Tariffikiintiöt Egyptistä peräisin oleville maataloustuotteille ja jalostetuille maataloustuotteille

5.7.2010 15.13
Tiedote

118//2010, Turun tulli, Oikaisu/Pirjo Nyberg

Komissio on antanut asetuksen neuvoston asetuksen (EY) N:o 747/2001 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin tariffikiintiöistä Egyptistä peräisin oleville tietyille maataloustuotteille ja jalostetuille maataloustuotteille sekä asetusten (EY) N:o 2276/2003, (EY) N:o 955/2005, (EY) N:o 1002/2007 ja (EY) N:o 1455/2007 kumoamisesta.Asetus N:o (EU) N:o 449/2010; julkaistu EUVL L 127/26.5.2010, s. 3–7. Asetus on tullut voimaan 26.5.2010 ja sitä sovelletaan 1.6.2010 alkaen lukuun ottamatta tuontitodistuksia koskevaa 3 artiklaa, jota sovelletaan asetuksen voimaantulopäivästä lähtien.

Asetuksella pannaan täytäntöön uudet tariffikiintiöt ja voimassa olevien tariffikiintiöiden muutokset. Kaikki Egyptistä peräisin olevia maataloustuotteita ja jalostettuja maataloustuotteita koskevat tariffikiintiöt yhdistetään yhteen säännökseen.

Asetuksen (EY) 747/2001 liite IV korvataan tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä. Kumotaan asetukset (EY) N:o 2276/2003, (EY) N:o 955/2005, (EY) N:o 1002/2007 ja (EY) N:o 1455/2007.

Lisätietoja: Pirjo Nyberg, puh. 040 332 4171

THT