Hyppää sisältöön

Tariffikiintiöt Ecuadorista peräisin oleville maataloustuotteille ja jalostetuille maataloustuotteille

Julkaisuajankohta 9.5.2017 14.21
Tiedote

PNy

Euroopan komissio on antanut asetuksen unionin tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista koskien Ecuadorista peräisin olevia tiettyjä maataloustuotteita ja jalostettuja maataloustuotteita (Asetus N:o 2017/754; julkaistu EUVL L 113/29.4.2017). Unionin tariffikiintiöt Ecuadorista peräisin oleville tavaroille avataan asetuksen liitteen mukaisesti. Asetusta sovelletaan takautuvasti 1.1.2017 alkaen.

Tariffikiintiöitä hallinnoidaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 49–54 artiklan mukaisesti siinä aikajärjestyksessä, kun tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevat tulli-ilmoitukset on hyväksytty.

Kiintiöt jaetaan ensimmäisen kerran 17.5.2017.

Asetuksen liitteessä määritellyn kiintiön 09.7533 kohdalla on virheitä nimikkeiden ja tavarankuvausten kohdistuksessa. Komission mukaan tiedot ovat oikein Taricissa, ja korjaus tullaan julkaisemaan kaikilla unionin  kielillä.

Lisätietoja:
Tariffikiintiöt
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

THT