Hyppää sisältöön

Tullkvoter för viner med ursprung i Bosnien och Hercegovina

Utgivningsdatum 20.4.2011 15.47 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 13.18
Pressmeddelande

57/2011, Turun tulli, Oikaisu/Pirjo Nyberg

Europeiska kommissionen har utfärdat en förordning om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för viner med ursprung i Bosnien och Hercegovina. Förordning nr 343/2011; publicerad i EUT L 96, 9.4.2011, s. 14. Förordningen trädde i kraft den 16 april 2011 och tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2011.

För import till gemenskapen av viner med ursprung i Bosnien och Hercegovina öppnas tullfri tullkvot enligt bilagan nedan. Tullfrihet tillämpas om

a) importvinerna åtföljs av ett ursprungscertifikat enligt protokoll 2 till interimsavtalet och stabiliserings-och associeringsavtalet;

b) importvinerna inte omfattas av exportsubventioner.

Kvoterna förvaltas enligt den ordning som tulldeklarationer tas emot.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 040 332 4171

TMD