Hyppää sisältöön

Tariffikiintiöt Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin oleville kaloille ja kalastustuotteille

Julkaisuajankohta 4.5.2011 8.00
Tiedote

65/2011, Turun tulli, Oikaisu/Pirjo Nyberg

Euroopan komissio on antanut asetuksen eräisiin Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin oleviin kaloihin ja kalastustuotteisiin sovellettavien unionin tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoimisesta. Asetus N:o 354/2011; julkaistu EUVL L 98/13.4.2011. Asetus on tullut voimaan 13.4.2011 ja sitä sovelletaan 1.7.2008 alkaen.

Liitteessä luetelluista Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin olevista kaloista ja kalastustuotteista, jotka luovutetaan vapaaseen liikkeeseen Euroopan unionissa, kannetaan kyseisessä liitteessä mainituissa vuotuisissa unionin tariffikiintiöissä alennettua tullia tai tullia ei kanneta ollenkaan.

Näiden etuustullien soveltaminen edellyttää, että tuotteiden mukana on Bosnia ja Hertsegovinan kanssa tehdyn väliaikaisen sopimuksen pöytäkirjassa nro 2 tai Bosnia ja Hertsegovinan kanssa tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen pöytäkirjassa nro 2 määrätty alkuperäselvitys.

Kiintiöitä hallinnoidaan tulli-ilmoitusten vastaanottamisjärjestyksen mukaisesti.

Lisätietoja: Pirjo Nyberg, puh. 040 332 4171

THT