Hyppää sisältöön

Tariffikiintiöt – alkuperäsääntöpoikkeus Mauritiuksen, Seychellien ja Madagaskarin tonnikalatuotteille

1.7.2011 10.03
Tiedote

109/2011, RAS/LL

Poikkeuspäätösten soveltamisaikaa on jatkettu vuodeksi 2011 kiintiömäärien pysyessä ennallaan. Seychelleille on myönnetty nyt poikkeus alkuperäsäännöistä myös tonnikalafileille.

Alkuperäsäännöistä poiketen tuotteiden valmistukseen käytettävien ainesten ei tarvitse olla peräisin näistä valtioista, jotta tuotteet katsotaan näiden maiden  alkuperätuotteiksi.

Mauritiuksen, Seychellien ja Madagaskarin alkuperätuotteille myönnetään tullietuuksia niin sanotun markkinoillepääsyasetuksen nojalla (1528/2007, EUVL L 348, 31.12.2007). Asetuksen mukaisten alkuperäsääntöjen soveltamisesta voidaan kuitenkin myöntää väliaikaisia poikkeuksia asetuksen II liitteen   36 artiklan nojalla. Edellytyksenä on, että poikkeuksen myöntämisestä ei voi aiheutua vakavaa haittaa yhteisön vakiintuneelle elinkeinolle.

Komissio on  päätöksillään (2008/603/EY, EUVL L 194, 23.7.2008, 2008/691/EY, EUVL L 225, 23.8.2008 ja 2008/751/EY, EUVL L 255, 23.9.2008) myöntänyt poikkeuksen alkuperäsääntöjen soveltamisesta eräiden Mauritiuksella, Seychelleillä ja Madagaskarilla valmistettavien tonnikalatuotteiden  osalta vuodeksi 2008. Päätösten voimassaoloaikaa  on sittemmin jatkettu vuodeksi 2009 komission päätöksellä 2009/471/EY, EUVL L 155, 18.6.2009 ja vuodeksi 2010   päätöksellä 2010/560/EU, EUVL L 245, 17.9.2010.

Päätösten voimassaoloaikaa  on nyt jatkettu edelleen komission päätöksellä 2011/377/EU, EUVL L 168, 28.6.2011. Päätöksiä sovelletaan yleiskirjeen liitteessä  esitettyihin tuotteisiin ja määriin, jotka tuodaan  puheena olevista valtioista  yhteisöön 1.1.2011 – 31.12.2011.

Päätösten mukaisesti annetuissa alkuperätodistuksissa on oltava viittaus päätökseen. Toisin sanoen EUR.1 -tavaratodistusten kohdassa 7 on oltava seuraava maininta:

"Derogation -Decision C(2008) 3568" (Mauritius,tiedoksiantonumero)
"Derogation - Decision 2008/691/EC" (Seychellit)
"Derogation - Decision 2008/751/EC" (Madagaskar)

Päätöksiä sovelletaan  1.1.2011 – 31.12.2011.

ESA – EU -talouskumppanuussopimukseen on tulossa säännös, jonka nojalla poikkeus alkuperäsääntöjen soveltamisesta myönnetään ilman eri toimenpiteitä vuosittaisille kiintiöidyille määrille tonnikalasäilykkeitä ja -fileitä.

Lisätietoja asiasta antavat tullipiirien alkuperäasiantuntijat.

THT