Hyppää sisältöön

Tariffikiintiöt – alkuperäsääntöpoikkeus Mauritiuksen, Seychellien ja Madagaskarin tonnikalatuotteille

Julkaisuajankohta 16.4.2012 13.58
Tiedote

55/2012, RAS/LL

Poikkeuspäätösten soveltamisaikaa on jatkettu vuodeksi 2012 kiintiömäärien säilyessä ennallaan. Päätöksiä on nyt kuitenkin täsmennetty tuotteiden raaka-aineena käytettäväksi hyväksyttävän ei-alkuperää olevan kalan osalta. Ei-alkuperää olevan kalaraaka-aineen tulee olla nimikkeeseen 0302 tai 0303 kuuluvaa tonnikalaa, jotta poikkeusta voidaan soveltaa.

Alkuperäsäännöistä poiketen tuotteiden valmistukseen käytettävien mainittujen ainesten ei tarvitse olla peräisin näistä valtioista, jotta tuotteet katsotaan näiden maiden  alkuperätuotteiksi.

Mauritiuksen, Seychellien ja Madagaskarin alkuperätuotteille myönnetään tullietuuksia niin sanotun markkinoillepääsyasetuksen nojalla (1528/2007, EUVL L 348, 31.12.2007). Asetuksen mukaisten alkuperäsääntöjen soveltamisesta voidaan kuitenkin myöntää väliaikaisia poikkeuksia asetuksen II liitteen 36 artiklan nojalla. Edellytyksenä on, että poikkeuksen myöntämisestä ei voi aiheutua vakavaa haittaa yhteisön vakiintuneelle elinkeinolle.  

Komissio on  päätöksillään (2008/603/EY, EUVL L 194, 23.7.2008, 2008/691/EY, EUVL L 225, 23.8.2008 ja 2008/751/EY, EUVL L 255, 23.9.2008) myöntänyt poikkeuksen alkuperäsääntöjen soveltamisesta eräiden Mauritiuksella, Seychelleillä ja Madagaskarilla valmistettavien tonnikalatuotteiden  osalta vuodeksi 2008. Päätösten voimassaoloaikaa  on sittemmin jatkettu vuodeksi 2009 komission päätöksellä 2009/471/EY, EUVL L 155, 18.6.2009 ja vuodeksi 2010   päätöksellä 2010/560/EU, EUVL L 245, 17.9.2010 sekä edelleen vuodeksi 2011  komission päätöksellä 2011/377/EU, EUVL L 168, 28.6.2011.

Päätösten voimassaoloaikaa  on nyt jatkettu edelleen komission päätöksellä 2012/190/EU, EUVL L 102, 12.4.2012, s. 12–14. Päätöksiä sovelletaan yleiskirjeen liitteessä  esitettyihin tuotteisiin ja määriin, jotka tuodaan  puheena olevista valtioista  yhteisöön 1.1.2012–31.12.2012.

Päätösten mukaisesti annetuissa alkuperätodistuksissa on oltava viittaus päätökseen. Toisin sanoen EUR.1 -tavaratodistusten kohdassa 7 on oltava seuraava maininta:

"Derogation - Decision C(2008) 3568" (Mauritius,tiedoksiantonumero)
"Derogation - Decision 2008/691/EC" (Seychellit)
"Derogation - Decision 2008/751/EC" (Madagaskar)

ESA–EU -talouskumppanuussopimukseen on tulossa säännös, jonka nojalla poikkeus alkuperäsääntöjen soveltamisesta myönnetään ilman eri toimenpiteitä vuosittaisille kiintiöidyille määrille tonnikalasäilykkeitä ja -fileitä.

Lisätietoja asiasta antavat tullipiirien alkuperäasiantuntijat.

THT