Hyppää sisältöön

Tariffikiintiöt – alkuperäsääntöjen poikkeus Kap Verden kalatuotteille

11.10.2010 13.17
Tiedote

159/2010, RAS/LL

Komissio on muutosasetuksellaan (894/2010, EUVL L 266, 9.10.2010, s. 41) suurentanut vuodeksi 2010 myönnettyjä kiintiömääriä eräiden makrilli- ja auksidivalmisteiden osalta (kaksi eri tuoteluokkaa/kiintiötä). Uudet kiintiömäärät ovat yleiskirjeen liitteessä  I. Asetus tulee voimaan 12.10.2010. Sitä sovelletaan 1.1.2010 lähtien.

Alkuperäsääntöjen poikkeusta sovelletaan liitteessä 1 esitettyihin tuotteisiin ja määriin, jotka tuodaan Kap Verdestä   yhteisöön viimeistään 31.12.2010.

Poikkeus on voimassa vain 31.12.2010 asti, koska tämän jälkeen Kap Verde ei ole enää vähiten kehittyneitä maita koskevan erityisen menettelyn (EBA, ”kaikki paitsi aseet”) edunsaajamaa.

Taustaa

Kap Verden alkuperätuotteet ovat saaneet 1.1.2008  lähtien tullietuuksia vain GSP-järjestelmän nojalla. Tullikoodeksin soveltamisasetuksen 76 artiklassa säädetään  mahdollisuudesta myöntää poikkeuksia (derogaatio) GSP-alkuperäsääntöjen soveltamisesta. Poikkeuksia voidaan myöntää GSP-järjestelmässä vain vähiten kehittyneille edunsaajamaille näiden maiden hakemuksesta.

Komissio on 14.8.2008 antamallaan alkuperäisellä asetuksella  (815/2008, EUVL L 220, 15.8.2008) myöntänyt poikkeuksen alkuperäsääntöjen soveltamisesta eräiden Kap Verdessä valmistettavien ja nimikkeeseen 1604 kuuluvien kalavalmisteiden osalta (kolme eri kalastustuoteluokkaa/kiintiötä). Poikkeus on myönnetty vuosittaisten kiintiöiden rajoissa (THT 132/010/08). Alkuperäsäännöistä poiketen tuotteet voidaan valmistaa ei-alkuperää olevasta kalasta.  Päätöstä on sovellettu 1.9.2008 lähtien.

Asetuksen mukaisesti annetuissa A-alkuperätodistuksissa (Form A) on oltava viittaus asetukseen. Toisin sanoen alkuperätodistuksen kohdassa 4 on oltava seuraava maininta:

"Derogation – Regulation (EC) No 815/2008"

Lisätietoja asiasta antavat tullipiirien alkuperäasiantuntijat.

THT