Hyppää sisältöön

Tariffikiintiöt – alkuperäsääntöjen poikkeus Kap Verden kalatuotteille

Julkaisuajankohta 10.5.2011 8.19
Tiedote

71/2011, RAS/LL

Komissio on myöntänyt poikkeuksen alkuperäsääntöjen soveltamisesta eräille Kap Verdestä EU:iin tuotaville makrilli- ja auksidivalmisteille vuoden 2011 ajaksi (asetus (EU) N:o 439/2011,  EUVL L 119, 7.5.2011). Tuotteita on pidettävä Kap Verden alkuperätuotteina, vaikka ne valmistetaan ei-alkuperäkalasta.  Asetus tulee voimaan 10.5.2011. Sitä sovelletaan vuoden 2011 ajan.

Tuotteet, joihin poikkeusta sovelletaan, sekä kiintiönumerot ja  kiintiöidyt määrät on esitetty asetuksen liitteessä (yleiskirjeen liitteenä).

Asetuksen mukaisesti annetuissa A-alkuperätodistuksissa (Form A) on oltava viittaus tähän asetukseen. Toisin sanoen alkuperätodistuksen kohdassa 4 on oltava seuraava maininta:

"Derogation – Regulation (EU) No 439/2011" 

Taustaa

Kap Verden alkuperätuotteet ovat saaneet  1.1.2008  lähtien tullietuuksia vain GSP-järjestelmän nojalla. Tullikoodeksin soveltamisasetuksen 89 artiklassa säädetään  mahdollisuudesta myöntää poikkeuksia (derogaatio) GSP-alkuperäsääntöjen soveltamisesta.

Lisätietoja asiasta antavat tullipiirien alkuperäasiantuntijat.

THT