Hyppää sisältöön

Tullkvoter – undantag från ursprungsreglerna för vissa fiskeriprodukter med ursprung i Kap Verde

Utgivningsdatum 31.5.2012 15.18 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 16.14
Pressmeddelande

72/2012, RAS/LL

Kommissionen har förlängt undantaget för Kap Verde från 2012 fram till 2014 (kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 440/2012, EUT L 135, 25.5.2012, s. 3). Undantaget från ursprungsreglerna har beviljats för vissa bearbetade produkter av makrill, fregattmakrill eller auxidmakrill som importeras från Kap Verde till EU. Produkterna ska anses ha ursprung i Kap Verde fastän de produceras av fisk enligt HS-nummer 0302 eller 0303 som inte har ursprungsstatus. Förordningen träder i kraft den 28 maj 2012 och tillämpas från och med den 1 januari 2012.

Produkterna som omfattas av undantaget, samt kvotnumren och kvotkvantiteterna, anges i bilagan till förordningen (se bilaga nedan).

Ursprungsintygen (Form A) som utfärdats enligt förordningen ska ha en hänvisning till den ursprungliga förordningen. Fält 4 i ursprungsintyget ska således vara försett med:

"Derogation – Regulation (EU) No 439/2011"

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD