Hyppää sisältöön

Tariffikiintiöt – alkuperäsääntöjen poikkeus Kap Verden kalatuotteille

Julkaisuajankohta 31.5.2012 15.18
Tiedote

72/2012, RAS/LL

Komissio on jatkanut Kap Verdelle myönnetyn poikkeuksen soveltamista vuosiksi 2012 – 2014 (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 440/2012, EUVL L 135, 25.5.2012, s. 3). Poikkeus on myönnetty alkuperäsääntöjen soveltamisesta eräille Kap Verdestä EU:iin tuotaville makrilli- ja auksidivalmisteille. Tuotteita on pidettävä Kap Verden alkuperätuotteina, vaikka ne valmistetaan ei-alkuperää olevasta HS-nimikkeen 0302 tai 0303 kalasta.   Asetus tulee voimaan 28.5.2012. Sitä sovelletaan 1.1.2012 lähtien.

Tuotteet, joihin poikkeusta sovelletaan, sekä kiintiönumerot ja  kiintiöidyt määrät on esitetty asetuksen liitteessä (yleiskirjeen liitteenä).

Asetuksen mukaisesti annetuissa A-alkuperätodistuksissa (Form A) on oltava viittaus alkuperäiseen asetukseen. Toisin sanoen alkuperätodistuksen kohdassa 4 on oltava seuraava maininta:

"Derogation – Regulation (EU) No 439/2011"   

Lisätietoja asiasta antavat tullipiirien alkuperäasiantuntijat.

THT