Hyppää sisältöön

Tullkvoter – undantag från ursprungsreglerna vid import från Peru och Colombia

Utgivningsdatum 14.8.2013 13.02 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 10.11
Pressmeddelande

108/2013, LL

Handelsavtalet mellan Europeiska unionen å ena sidan och Colombia och Peru å andra sidan började tillämpas provisoriskt mellan EU och Colombia den 1 augusti 2013 (EUT L 201, 26.7.2013). Mellan EU och Peru började avtalet tillämpas provisoriskt den 1 mars 2013 (EUT L 56, 28.2.2013). Handelsavtalet finns publicerat i EUT L 354, 21.12.2012 (se TMD 26/2013).

Undantag från ursprungsreglerna inom ramen för kvoter

Handelsavtalets ursprungsregler finns i avtalets bilaga II (s. 2075–2179).

De varukodsspecifika reglerna för tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter finns i tillägg 2 till bilaga II (s. 2099).  I dessa ursprungsregler ingår undantag (lättnader) för vissa produkter inom ramen för kvoter. Undantagen (varukoder, lindrigare ursprungsregler samt kvotmängder) finns angivna i tillägg 2A (s. 2162–2168) till avtalets bilaga II. Dessa undantag kan tillämpas i stället för reglerna i tillägg 2. Undantagen och kvoterna anges i form av anmärkningar (1–9). Vid tillämpning av dessa undantag ska ursprungsintyget vara försett med följande uppgift på engelska:

”Product originating in accordance with Appendix 2A of Annex II”

Undantag från ursprungsreglerna kan också tillämpas på de fiskeriprodukter från Peru som anges i tillägg 5 till bilaga 2 (varukoderna och kvotmängderna, s. 2176). Som ursprungsregler tillämpas då led b i Europeiska unionens förklaring om ursprungsreglernas artikel 5 (s. 2177), som gäller ”fartyg” och ”fabriksfartyg”. Vid tillämpning av dessa ursprungsregler ska ursprungsintyget vara försett med följande uppgift på engelska:

”Product originating in accordance with Appendix 5 of Annex II”

Dessa kvoter förvaltas enligt principen ”först till kvarn”.

Produkter från Peru

Kommissionen har genom genomförandeförordning (EU) nr 404/2013 offentliggjort kvoter för de produkter med ursprung i Peru som importeras med tillämpning av undantag från ursprungsreglerna (EUT L 121, 3.5.2013, s. 32–34 ). Förordningen tillämpas från den 1 mars 2013. Förordningen gäller produkter som avses både i ovannämnda tillägg 2A och i tillägg 5. Bilagan till förordningen finns i bilagan nedan.

Produkter från Colombia

Kommissionen har genom genomförandeförordning (EU) nr 740/2013 offentliggjort kvoter för de produkter med ursprung i Colombia som importeras med tillämpning av undantag från ursprungsreglerna (EUT L 204, 31.7.2013, s. 41–42 ). Förordningen tillämpas från den 1 augusti 2013. Förordningen omfattar produkter som avses i ovannämnda tillägg 2A. Bilagan till förordningen finns i bilagan nedan.

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor och av Tullens kvotgrupp.

TMD