Hyppää sisältöön

Tariffikiintiöt, alkuperäsääntöjen poikkeukset Perulle ja Kolumbialle

Julkaisuajankohta 14.8.2013 13.02
Tiedote

108/2013, LL

Euroopan unionin sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen väliaikainen soveltaminen EU:n ja Kolumbian välillä alkoi 1.8.2013 (EUVL L 201, 26.7.2013). Sopimuksen väliaikainen soveltaminen EU:n ja Perun välillä alkoi jo 1.3.2013 (EUVL L 56, 28.2.2013). Tämä kauppasopimus on julkaistu EUVL L 354, 21.12.2012 (katso THT 26/2013).

Alkuperäsääntöjen poikkeukset kiintiöiden rajoissa

Sopimuksen alkuperäsäännöt ovat sopimuksen liitteessä II (s. 2075–2179).

Riittävästi valmistettuja tuotteita koskevat nimikekohtaiset säännöt (luettelosäännöt) ovat liitteen II lisäyksessä 2 (s. 2099–). Näihin alkuperäsääntöihin sisältyy poikkeuksia (helpotuksia) tietyille tuotteille kiintiöiden rajoissa. Poikkeukset (nimikkeet, helpotetut alkuperäsäännöt sekä kiintiömäärät) on esitetty sopimuksen liitteen II lisäyksessä 2A (s. 2162–2168). Poikkeuksellisia alkuperäsääntöjä voidaan soveltaa lisäyksen 2 sääntöjen sijasta. Lisäyksen 2A alkuperäsäännöt ja kiintiöt on esitetty huomautuksina 1–9. Poikkeuksellista alkuperäsääntöä sovellettaessa alkuperäselvitykseen on sisällyttävä seuraava englanninkielinen merkintä:

”Product originating in accordance with Appendix 2A of Annex II”

Poikkeuksellisia alkuperäsääntöjä voidaan soveltaa myös liitteen II lisäyksessä 5 tarkoitettuihin Perusta tuotaviin kalastustuotteisiin (nimikkeet ja kiintiömäärät, s. 2176). Alkuperäsääntöinä sovelletaan tällöin EU:n alkuperäsääntöjen 5 artiklasta antaman julistuksen b) kohtaa (s. 2177), joka koskee ”aluksia” ja ”tehdasaluksia”.  Näitä poikkeuksellisia alkuperäsääntöjä sovellettaessa alkuperäselvitykseen on sisällyttävä seuraava englanninkielinen merkintä:

”Product originating in accordance with Appendix 5 of Annex II”

Näitä kiintiöitä hallinnoidaan ensiksi tullutta palvellaan ensin -järjestelmällä.

Perusta tuotavat tuotteet

Komissio on täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 404/2013 julkaissut  poikkeuksellisilla alkuperäsäännöillä tuotaville Perun alkuperätuotteille avattavat kiintiöt (EUVL L 121, 3.5.2013). Asetusta sovelletaan 1.3.2013 lähtien. Asetus kattaa sekä edellä mainitussa lisäyksessä 2A että lisäyksessä 5 tarkoitettuja tuotteita. Asetuksen liite on tämän yleiskirjeen liitteenä.

Kolumbiasta tuotavat tuotteet

Komissio on täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 740/2013 julkaissut poikkeuksellisilla alkuperäsäännöillä tuotaville Kolumbian alkuperätuotteille avattavat kiintiöt (EUVL L 204, 31.7.2013). Asetusta sovelletaan 1.8.2013 lähtien. Asetus kattaa edellä mainitussa lisäyksessä 2A tarkoitettuja tuotteita. Asetuksen liite on tämän yleiskirjeen liitteenä.

Lisätietoja antavat Tullin alkuperäasiantuntijat ja kiintiöryhmä.

THT