Hyppää sisältöön

Tariffikiintiöt, alkuperäsääntöjen poikkeukset; Keski-Amerikka -sopimus, Nicaragua, Honduras ja Panama 1.8.2013 lähtien

Julkaisuajankohta 16.10.2013 9.35
Tiedote

135/2013, LL

Komission 11.10.2013 antamilla täytäntöönpanoasetuksilla (EU) N:o 974/2013 (Nicaragua), 975/2013 (Honduras), 976/2013 (Panama) ja 977/2013 (Keski-Amerikka) on säädetty niistä edellytyksistä, joilla helpotettuja alkuperäsääntöjä sovelletaan Keski-Amerikasta tulevaan tuontiin kiintiöiden rajoissa  (EUVL L 272, 12.10.2013). Asetuksia sovelletaan 1.8.2013 lähtien.

Asetuksessa 977/2013 tarkoitetut kiintiöt ovat yhteisiä kaikille Keski-Amerikka -sopimukseen kuuluville maille. Keski-Amerikan maat ovat kuitenkin siirtyneet soveltamaan sopimuksen kauppaa koskevaa IV osaa asteittain: Nicaragua (NI), Panama (PA) ja Honduras (HN) 1.8.2013 lähtien sekä Costa Rica (CR) ja El Salvador (SV) 1.10.2013 lähtien. Guatemalan (GT) alkuperätuotteisiin sopimusta ei toistaiseksi sovelleta. Tämä assosiaatiosopimus on julkaistu EUVL L 346, 15.12.2012 (THT 112/2013).

Sopimuksen alkuperäsäännöt

Sopimuksen alkuperäsäännöt ovat sopimuksen liitteessä II (s. 1803–1901). Alkuperäselvityksenä käytetään EUR.1 -tavaratodistusta, kauppalaskuilmoitusta sekä valtuutetun viejän kauppalaskuilmoitusta. Riittävästi valmistettuja tuotteita koskevat nimikekohtaiset säännöt (luettelosäännöt) ovat liitteen II lisäyksessä 2 (s. 1820–).

Helpotetut eli poikkeukselliset alkuperäsäännöt (derogaatiot) kiintiöiden rajoissa

Edellä mainituissa  komission täytäntöönpanoasetuksissa  n:ot 974–977/2013 tarkoitetussa  tuonnissa sovelletaan  sopimuksen liitteen II lisäyksessä 2A esitettyjä helpotettuja alkuperäsääntöjä (s.1885–1891) lisäyksen 2 sääntöjen sijasta. Lisäyksen 2A alkuperäsäännöt on esitetty huomautuksina 1–6. Näissä huomautuksissa tarkoitettujen tuotteiden tuonti helpotetuilla alkuperäsäännöillä on kiintiöity lukuun ottamatta huomautuksen 1 kohdassa 1 tarkoitettuja kalatuotteita. Vastaavat kiintiöt sisältyvät mainittuihin täytäntöönpanoasetuksiin. Alkuperäselvityksissä on oltava näitä kiintiöityjä tuotteita tuotaessa seuraava merkintä helpotettujen alkuperäsääntöjen soveltamisesta:

"Product originating in accordance with Appendix 2A of Annex II (Concerning the
Definition of the Concept of "Originating Products" and Methods of Administrative Cooperation)"

Täytäntöönpanosetuksissa n:ot 974–977/2013 on ilmoitettu kiintiöiden järjestysnumerot, tuotteiden CN-nimikkeet, tavaran kuvaus, kiintiökaudet ja vuotuiset kiintiömäärät. Sen sijaan helpotetut alkuperäsäännöt ovat siis luettavissa vain sopimuksesta.

Lisätietoja asiasta antavat Tullin alkuperäasiantuntijat ja kiintiöryhmä.

THT