Hyppää sisältöön

Tariffikiintiöt, alkuperäsääntöjen poikkeukset; Keski-Amerikka -sopimuksesta Guatemala 1.12.2013 lähtien

Julkaisuajankohta 20.12.2013 13.16
Tiedote

175/2013, LL

Komission 18.12.2013 antamalla täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1366/2013 on säädetty niistä edellytyksistä, joilla helpotettuja alkuperäsääntöjä sovelletaan Keski-Amerikka -assosiaatiosopimuksen nojalla Guatemalasta  tulevaan tuontiin kiintiöiden rajoissa  (EUVL L 343, 19.12.2013). Kiintiöitä hallinnoidaan aikajärjestyksen perusteella. Asetus tulee voimaan 22.12.2013 ja sitä sovelletaan taannehtivasti 1.12.2013 lähtien. Assosiaatiosopimus on julkaistu EUVL L 346, 15.12.2012 (THT 112/2013).

Sopimuksen alkuperäsäännöt

Sopimuksen alkuperäsäännöt ovat sopimuksen liitteessä II (s. 1803–1901). Alkuperäselvityksenä käytetään EUR.1 -tavaratodistusta, kauppalaskuilmoitusta sekä valtuutetun viejän kauppalaskuilmoitusta. Riittävästi valmistettuja tuotteita koskevat nimikekohtaiset säännöt (luettelosäännöt) ovat liitteen II lisäyksessä 2 (s. 1820–).

Helpotetut eli poikkeukselliset alkuperäsäännöt (derogaatiot) kiintiöiden rajoissa

Edellä mainitussa  komission täytäntöönpanoasetuksessa  n:o 1366/2013 tarkoitetussa  tuonnissa sovelletaan  sopimuksen liitteen II lisäyksessä 2A esitettyjä helpotettuja alkuperäsääntöjä (s.1885–1891) lisäyksen 2 sääntöjen sijasta. Lisäyksen 2A alkuperäsäännöt on esitetty huomautuksina 1–6. Näissä huomautuksissa tarkoitettujen tuotteiden tuonti helpotetuilla alkuperäsäännöillä on kiintiöity lukuun ottamatta huomautuksen 1 kohdassa 1 tarkoitettuja kalatuotteita. Vastaavat kiintiöt sisältyvät mainittuun täytäntöönpanoasetukseen. Alkuperäselvityksissä on oltava näitä kiintiöityjä tuotteita tuotaessa seuraava merkintä helpotettujen alkuperäsääntöjen soveltamisesta:

"Product originating in accordance with Appendix 2A of Annex II (Concerning the
Definition of the Concept of "Originating Products" and Methods of Administrative Cooperation)"

Täytäntöönpanosetuksessa n:o 1366/2013 on ilmoitettu kiintiöiden järjestysnumerot, tuotteiden CN-nimikkeet, tavaran kuvaus, kiintiökaudet ja vuotuiset kiintiömäärät. Sen sijaan helpotetut alkuperäsäännöt ovat siis luettavissa vain sopimuksesta.

Lisätietoja asiasta antavat Tullin alkuperäasiantuntijat ja kiintiöryhmä.

THT