Hyppää sisältöön

Tariffikiintiöt, alkuperäsääntöjen poikkeukset; Keski-Amerikka -sopimuksesta El Salvador ja Costa Rica 1.10.2013 lähtien

23.10.2013 9.38
Tiedote

136/2013, LL

Komission 21.10.2013 antamilla täytäntöönpanoasetuksilla (EU) N:o 1011/2013 (El Salvador, SV) ja 1012/2013 (Costa Rica, CR) on säädetty niistä edellytyksistä, joilla helpotettuja alkuperäsääntöjä sovelletaan Keski-Amerikka sopimuksen nojalla El Salvadorista ja Costa Ricasta  tulevaan tuontiin kiintiöiden rajoissa  (EUVL L 280, 22.10.2013). Kiintiöitä hallinnoidaan aikajärjestyksen perusteella. Asetukset tulevat voimaan 25.10.2013 ja niitä sovelletaan taannehtivasti 1.10.2013 lähtien. Assosiaatiosopimus on julkaistu EUVL L 346, 15.12.2012 (THT 112/2013).

Sopimuksen alkuperäsäännöt

Sopimuksen alkuperäsäännöt ovat sopimuksen liitteessä II (s. 1803-1901). Alkuperäselvityksenä käytetään EUR.1 –tavaratodistusta, kauppalaskuilmoitusta sekä valtuutetun viejän kauppalaskuilmoitusta. Riittävästi valmistettuja tuotteita koskevat nimikekohtaiset säännöt (luettelosäännöt) ovat liitteen II lisäyksessä 2 (s. 1820- ).

Helpotetut eli poikkeukselliset alkuperäsäännöt (derogaatiot) kiintiöiden rajoissa

Edellä mainituissa  komission täytäntöönpanoasetuksissa  n:ot 1011 - 1012/2013 tarkoitetussa  tuonnissa sovelletaan  sopimuksen liitteen II lisäyksessä 2A esitettyjä helpotettuja alkuperäsääntöjä (s.1885-1891) lisäyksen 2 sääntöjen sijasta.  Lisäyksen 2A alkuperäsäännöt on esitetty huomautuksina 1 – 6. Näissä huomautuksissa tarkoitettujen tuotteiden tuonti helpotetuilla alkuperäsäännöillä on kiintiöity lukuun ottamatta huomautuksen 1 kohdassa 1 tarkoitettuja kalatuotteita. Vastaavat kiintiöt sisältyvät mainittuihin täytäntöönpanoasetuksiin. Alkuperäselvityksissä on oltava näitä kiintiöityjä tuotteita tuotaessa seuraava merkintä helpotettujen alkuperäsääntöjen soveltamisesta:

"Product originating in accordance with Appendix 2A of Annex II (Concerning the
Definition of the Concept of "Originating Products" and Methods of Administrative Cooperation)"

Täytäntöönpanosetuksissa n:ot 1011 - 1012/2013 on ilmoitettu kiintiöiden järjestysnumerot, tuotteiden CN-nimikkeet, tavaran kuvaus, kiintiökaudet ja vuotuiset kiintiömäärät. Sen sijaan helpotetut alkuperäsäännöt ovat siis luettavissa vain sopimuksesta.

Lisätietoja asiasta antavat Tullin alkuperäasiantuntijat ja kiintiöryhmä.

THT