Hyppää sisältöön

Tariffikiintiöt, alkuperäsääntöjen poikkeukset eräille Kap Verden alkuperätuotteille

9.6.2017 15.31
Tiedote

LL

1. Säädös: KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/967, annettu 8.6.2017, väliaikaisen poikkeuksen myöntämisestä Kap Verdelle delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/2446 vahvistetuista etuuskohteluun oikeuttavista alkuperäsäännöistä tonnikalafileevalmisteiden ja -säilykkeiden osalta, julkaistu EUVL L 146, 9.6.2017 sivut 10-12

Asetus tulee voimaan 10.6.2017.

EU:n GSP-järjestelmän alkuperäsäännöistä poiketen Kap Verdessä ei-alkuperäkalasta valmistettuja  CN-koodiin 1604 14 kuuluvia tonnikalavalmisteita ja -säilykkeitä pidetään Kap Verden alkuperätuotteina asetuksessa säädetyin rajoituksin.

Poikkeusta sovelletaan Kap Verdestä vietäviin ja unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutettaviin tuotteisiin ajanjaksolla, joka alkaa 10.6.2017 ja päättyy

a) 10.6.2018 tai
b) jos unionin ja Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimus tulee voimaan 10.6.2018 tai sitä ennen, talouskumppanuussopimuksen voimaantuloa välittömästi edeltävänä päivänä.

Poikkeusta sovelletaan enintään asetuksen liitteessä lueteltuihin vuotuisiin määriin asti.

Tuontimääriä hallinnoidaan tariffikiintiöiden hallinnointia koskevien sääntöjen mukaisesti.

Poikkeuksen soveltamiseksi Kap Verden toimivaltaisen viranomaisen vahvistamien A-alkuperätodistusten 4 kohdassa on oltava seuraava viittaus asetukseen:

‘Derogation — Implementing Regulation (EU) 2017/967’

2. Säädös: KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/968, annettu 8.6.2017, väliaikaisen poikkeuksen myöntämisestä Kap Verdelle delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/2446 vahvistetuista etuuskohteluun oikeuttavista alkuperäsäännöistä makrillifileevalmisteiden ja -säilykkeiden ja auksidifileevalmisteiden ja -säilykkeiden osalta, julkaistu EUVL L 146, 9.6.2017, sivut 13-16

Asetus tulee voimaan 10.6.2017. Sitä sovelletaan takautuvasti 1.1.2017 lähtien.

EU:n GSP-järjestelmän alkuperäsäännöistä poiketen Kap Verdessä ei-alkuperäkalasta valmistettuja CN-koodiin 1604 15 11 kuuluvia makrillifileevalmisteita ja -säilykkeitä ja CN-koodiin ex 1604 19 97 kuuluvia auksidifileevalmisteita ja -säilykkeitä pidetään Kap Verden alkuperätuotteina asetuksessa säädetyin rajoituksin.

Poikkeusta sovelletaan Kap Verdestä vietäviin, unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutettaviin tuotteisiin ajanjaksolla, joka alkaa takautuvasti 1.1.2017 ja päättyy

a) 31.12.2018 tai
b) jos unionin ja Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimus tulee voimaan 31.12.2018 tai sitä ennen, talouskumppanuussopimuksen voimaantulopäivää välittömästi edeltävänä päivänä.

Poikkeusta sovelletaan enintään liitteessä lueteltuihin vuotuisiin määriin asti.

Tuontimääriä hallinnoidaan tariffikiintiöiden hallinnointia koskevien sääntöjen mukaisesti.

Poikkeuksen soveltamiseksi Kap Verden toimivaltaisen viranomaisen vahvistamien A-alkuperätodistusten 4 kohdassa on oltava seuraava viittaus asetukseen:

‘Derogation — Implementing Regulation (EU) 2017/968’

THT