Hyppää sisältöön

Tariffikiintiöt – alkuperäsääntöjen poikkeukset eräille Etelä-Korean tuotteille

2.11.2011 12.53
Tiedote

180/2011, RAS/LL

EU:n ja Etelä-Korean välisen vapaakauppasopimuksen alkuperäsääntöpöytäkirjan liitteessä  IIa säädetään tietyille tuotteille poikkeuksia varsinaisten liitteessä II esitettyjen alkuperäsääntöjen soveltamisesta (sopimus EUVL L 127, 14.5.2011, s. 1408).   Korea voi soveltaa näitä liitteen IIa helpotettuja sääntöjä liitteen II sääntöjen sijasta kiintiöiden rajoissa. Liitteen IIa sääntöjä voidaan Koreassa soveltaa tässä liitteessä mainittuihin eräisiin kalavalmisteisiin, kekseihin, savukkeisiin, lankoihin ja kankaisiin.

Liitteen IIa mukaisesti laadituissa alkuperäselvityksissä (alkuperäilmoitus) on oltava seuraava englanninkielinen merkintä:

”Derogation – Annex II(a) of the Protocol concerning the definition of originating products and methods of administrative cooperation”

Komissio on antanut täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1093/2011 näiden helpotettujen liitteen IIa alkuperäsääntöjen soveltamisesta (EUVL L 283, 29.10.2011).

Sekä liitteen IIa että täytäntöönpanoasetuksen mukaan tuotteille Koreassa annettu derogaatioon viittaava valtuutetun viejän ilmoitus on allekirjoitettava.

Kun CN-nimikkeeseen 1604 20 05 kuuluville surimivalmisteille annetaan Koreassa poikkeuksen perusteella alkuperäselvityksiä (alkuperäilmoitus), niiden oheen on liitettävä kirjallinen selvitys tuotteen koostumuksesta. Tässä kirjallisessa selvityksessä on oltava ainakin valtuutetun viejän allekirjoittama englanninkielinen vahvistus siitä, että:

a) surimivalmisteessa on kalaa vähintään 40 painoprosenttia;
b) surimimassan pääainesosana on käytetty alaskanseitiä (Theragra chalcogramma).

Tässä vahvistuksessa on mainittava myös:

a) alaskanseitin (Theragra chalcogramma) prosentuaalinen osuus surimin valmistuksessa käytetystä kalasta;
b) alaskanseitin alkuperämaa.

Kun CN-nimikkeisiin 5408 22 ja 5408 32 kuuluville värjätyille kudotuille kankaille annetaan Koreassa poikkeuksen perusteella  alkuperäselvityksiä (alkuperäilmoitus), niiden oheen on liitettävä kirjallinen selvitys kankaiden koostumuksesta.

Tässä kirjallisessa selvityksessä on oltava ainakin valtuutetun viejän allekirjoittama englanninkielinen vahvistus siitä, että käytetyn värjäämättömän kankaan arvo ei ylitä 50:tä prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta.

Tässä vahvistuksessa on mainittava myös:

a) värjättyjen kudottujen kankaiden (CN-nimikkeet 5408 22 ja 5408 32) valmistuksessa käytettyjen värjäämättömien ei-alkuperä-kankaiden hinta euroina;
b) värjättyjen kudottujen kankaiden (CN-nimikkeet 5408 22 ja 5408 32) vapaasti tehtaalla -hinta euroina.

Tämän yleiskirjeen liitteenä on asetuksen 1093/2011 liite. Siinä mainitaan kiintiönumerot, tuotteet, kiintiökausi ja kiintiöiden määrät.

Asetus tulee voimaan 1.11.2011. Sitä sovelletaan taannehtivasti 1.7.2011 lähtien.

Lisätietoja asiasta antavat tullipiirien alkuperäasiantuntijat.

THT