Hyppää sisältöön

Kundmeddelande
Tullkvoter - undantag från ursprungsreglerna för vissa produkter med ursprung i Ecuador

Utgivningsdatum 31.1.2017 10.19 | Publicerad på svenska 31.1.2017 kl. 14.40
Pressmeddelande

LL

Rättsakt: KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/120 av den 24 januari 2017 om de undantag från ursprungsreglerna som fastställs i bilaga II till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia, Peru och Ecuador, å andra sidan, och som tillämpas inom kvoterna för vissa produkter från Ecuador (L 19, 25.1.2017)

Bilaga II till handelsavtalet mellan EU och Colombia, Peru och Ecuador handlar om definitionen av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoder för administrativt samarbete. I tillägg 2 A till bilagan bestäms om tillämpningen inom ramen för årliga kvoter av undantag från de ursprungsregler som fastställs i bilagan för vissa produkter. I genomförandeförordning (EU) 2017/120 föreskrivs om förutsättningarna för tillämpningen av dessa undantag vid import från Ecuador.

Ursprungsreglerna och kvoterna i tillägg 2A till bilaga II till handelsavtalet anges i form av anmärkningar (1–9). Dessa anmärkningar har ändrats i bilaga VI till anslutningsprotokollet. Anslutningsprotokollet finns publicerat i Europeiska unionens officiella tidning nr L 326, 24.12.2016

Kommissionen förvaltar de kvoter som fastställts i tillägg 2 A till handelsavtalets bilaga II enligt den ordning som tulldeklarationerna för övergång till fri omsättning godkänts.

Rätten till dessa tullmedgivanden inom kvoter förutsätter att ett tillbörligt ursprungsintyg visas upp för tullmyndigheten. När en produkt omfattas av en ursprungsregel där kvoter tillämpas ska produktens ursprungsintyg, dvs. varucertifikat EUR.1 eller (godkänd exportörs) fakturadeklaration, innehålla följande förklaring på engelska:

”Product originating in accordance with Appendix 2A of Annex II”

I bilagan till genomförandeförordningen förtecknas de kvoter med löpnummer inom vilka undantagen från ursprungsreglerna tillämpas. I bilagan anges också KN-nummer, varubeskrivning, kvotperiod och kvotvolym.

Genomförandeförordningen tillämpas från den 1 januari 2017.

TMD