Hyppää sisältöön

Tariffikiintiön määrän korottaminen mansikoille Egyptistä

Julkaisuajankohta 14.6.2017 8.00
Tiedote

PNy

Euroopan komissio on antanut asetuksen neuvoston asetuksen (EY) N:o 747/2001 muuttamisesta Egyptistä peräisin olevia tuoreita mansikoita koskevan unionin tariffikiintiön määrän osalta. Asetus N:o 2017/991; julkaistu EUVL L 149/13.6.2017.

Asetusta sovelletaan takautuvasti 1.7.2013 alkaen.

Korvataan asetuksen (EY) N:o 747/2001 liitteessä IV tariffikiintiötä 09.1799 koskeva rivi seuraavasti:

”09.1799 0810 10 00 Mansikat, tuoreet

Tullattaessa 1.10.2010–30.4.2011

10 000 Vapaa”
      Tullattaessa 1.10.2011–30.4.2012 10 300  
      Tullattaessa 1.10.2012–30.4.2013 10 609  
     

Tullattaessa 1.10.2013–30.4.2014

11 021  
      Tullattaessa 1.10.2014–30.4.2015 11 349  
      Tullattaessa 1.10.2015–30.4.2016 ja 1.10.–30.4. kunakin sen jälkeisenä kautena 11 687  

Lisätietoja:
Tariffikiintiöt
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

THT