Hyppää sisältöön

Ökning av tullkvoter för fisk och fiskeriprodukter från Bosnien och Hercegovina

Utgivningsdatum 16.8.2017 11.13 | Publicerad på svenska 16.8.2017 kl. 13.38
Pressmeddelande

PNy

Europeiska kommissionen har utfärdat en förordning om ändring av förordning (EU) nr 354/2011 om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för viss fisk och vissa fiskeriprodukter med ursprung i Bosnien och Hercegovina. Förordning nr 2017/1468; publicerad i EUT L 209/12.8.2017. Förordningen träder i kraft den 15 augusti 2017 och tillämpas fr.o.m. den 1 februari 2017.

Tullkvoten för öring höjs med 440 ton, för karp med 10 ton och för ansjovis med 20 ton.

Tullkvoterna förvaltas i enlighet med artiklarna 49–54 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/2447. dvs. enligt den kronologiska ordningen för dagarna då tulldeklarationerna för övergång till fri omsättning godtagits.

Bilagan till förordning (EU) nr 354/2011 ersätts med bilagan till denna förordning.

Mera information:
Tullkvoter
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

TMD