Hyppää sisältöön

Tariffikiintiöiden määrän korotus kaloille ja kalastustuotteille Bosnia ja Hertsegovinasta

Julkaisuajankohta 16.8.2017 11.13
Tiedote

PNy

Euroopan komissio on antanut asetuksen eräisiin Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin oleviin kaloihin ja kalastustuotteisiin sovellettavien unionin tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 354/2011 muuttamisesta. Asetus N:o 2017/1468; julkaistu EUVL L 209/12.8.2017. Asetus tulee voimaan 15.8.2017 ja sitä sovelletaan 1.2.2017 alkaen.

Tariffikiintiöiden määrää korotetaan taimenen osalta 440 tonnilla, karpin osalta 10 tonnilla ja anjoviksen osalta 20 tonnilla.

Tariffikiintiöitä hallinnoidaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 49–54 artiklan mukaisesti vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevien tulli-ilmoitusten hyväksymispäivien aikajärjestyksessä.

Korvataan asetuksen (EU) N:o 354/2011 liite tämän asetuksen liitteellä.

Lisätietoja:
Tariffikiintiöt
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

THT