Hyppää sisältöön

Tariffikiintiö tietyille vesille ja muille juomille Norjasta

21.12.2017 10.21
Tiedote

CN-koodeihin 2202 10 00, ex 2202 91 00 ja ex 2202 99 kuuluvien Norjan alkuperätuotteiden tuonti on tullitonta tullittomassa kiintiössä. Kiintiötä suurennetaan 10 prosenttia vuonna 2018.

Euroopan komissio on antanut asetuksen tiettyjen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2014 soveltamisalaan kuuluvien maataloustuotteiden jalostuksessa tuotettujen Norjan alkuperätuotteiden tuontia Euroopan unioniin koskevan tariffikiintiön avaamisesta vuodeksi 2018. Asetus N:o 2017/2310; julkaistu EUVL L 331/14.12.2017. Asetusta sovelletaan 1.1.2018 alkaen.

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/2034 avattiin tariffikiintiö tietyille vesille ja muille juomille Norjasta vuodeksi 2017. EU:n ja Norjan välisessä sopimuksessa edellytetään, että jos tariffikiintiö on täyttynyt 31.10.2017 mennessä, 1.1.2018 alkaen sovellettavaa tariffikiintiötä suurennetaan 10 prosentilla. Kiintiö oli täyttynyt syyskuussa. Vuotuinen kiintiö vuodeksi 2017 oli 17,303 miljoonaa litraa. Vuodeksi 2018 avattavan kiintiön määrä on 19,033 miljoonaa litraa.

Avataan tämän asetuksen liitteessä vahvistettu tulliton tariffikiintiö 1.1.-31.12.2018. Tuotteisiin sovelletaan Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen pöytäkirjassa N:o 3 määrättyjä alkuperäsääntöjä.

Kiintiön ylittävistä tuontimääristä kannetaan etuustulli, joka on 0,047 euroa litralta.

Tariffikiintiötä hallinnoidaan vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevien tulli-ilmoitusten hyväksymispäivien aikajärjestyksen mukaisesti.

Lisätietoja:
Tariffikiintiöt
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Tullinimiketiedotteet