Hyppää sisältöön

Tariffikiintiö tietyille vesille ja muille juomille Norjasta

18.1.2011 13.43
Tiedote

3/2011, Turun tulli, Oikaisu/Pirjo Nyberg

Euroopan yhteisöjen komissio on antanut asetuksen tariffikiintiön avaamisesta vuodeksi 2011 tiettyjen Norjasta peräisin olevien, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1216/2009 tarkoitettujen maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettujen tavaroiden tuonnissa Euroopan unioniin. Asetus N:o 1248/2010; julkaistu EUVL L 341/23.12.2010. Asetus on tullut voimaan 26.12.2010 ja sitä sovelletaan 1.1.2011 alkaen.

Avataan liitteessä vahvistettu unionin tariffikiintiö 1.1.–31.12.2011. Liitteessä vahvistettujen tavaroiden osalta sovelletaan Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan kahdenvälisen vapaakauppasopimuksen pöytäkirjassa N:o 3 vahvistettuja vastavuoroisia alkuperäsääntöjä.

Kiintiön ylittäviin tuontimääriin sovelletaan tullia, joka on 0,047 euroa litralta.

Lisätietoja: Pirjo Nyberg, puh. 040 332 4171

THT