Hyppää sisältöön

Tariffikiintiö tietyille vesille ja muille juomille Norjasta

Julkaisuajankohta 14.12.2012 13.57
Tiedote

147/2012, Pirjo Nyberg

Euroopan komissio on antanut asetuksen tiettyjen Norjasta peräisin olevien, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1216/2009 tarkoitettujen maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettujen tavaroiden tuonnissa Euroopan unioniin sovellettavan tariffikiintiön avaamisesta vuodeksi 2013. Asetus N:o 1085/2012; julkaistu EUVL L 322/21.11.2012, s. 3. Asetus on tullut voimaan 24.11.2012 ja sitä sovelletaan 1.1.2013 alkaen.

Avataan liitteessä vahvistettu unionin tariffikiintiö 1.1.–31.12.2013. Liitteessä vahvistettujen tavaroiden osalta sovelletaan Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan kahdenvälisen vapaakauppasopimuksen pöytäkirjassa N:o 3 vahvistettuja vastavuoroisia alkuperäsääntöjä.

Kiintiön ylittäviin tuontimääriin sovelletaan tullia, joka on 0,047 euroa litralta.

Lisätietoja: Pirjo Nyberg, puh. 040 332 4171

THT